Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uusi maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku alkaa syksyllä

Syksyllä on ensimmäistä kertaa tarjolla rahoitusta monihyötyisiin vesienhallintaratkaisuihin pelloilla ja metsissä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolla edistetään mahdollisimman kattavasti vesienhallintaan liittyviä tavoitteita, kuten valuma-aluetasoista suunnittelua ja/tai toteutusta, vesistökuormituksen vähentämistä, sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä monihyötyisten luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönoton edistämistä. Lisäksi avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia ja innovatiivisia käytäntöjä, toimintamalleja ja ratkaisuja maa- ja metsätaloussektoreiden väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi.

Hakumenettely toteutetaan syksyllä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeita koskevan yleisen avustushaun yhteydessä. Lisää tietoa hausta löytyy:

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus