Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Småningom börjar det smälta i hela Lappland – stora översvämningar är fortfarande möjliga

NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret informerar

Situationen i Lappland beträffande översvämningar är fortfarande lugn, men vattenföringen börjar småningom öka när temperaturerna stiger. Vattenföringen i Simo älv uppskattas vara som högst den sista veckan i maj, men i övriga Lappland infaller flödestopparna i juni. Enligt de senaste prognoserna verkar smältningen fördelas till en ganska lång tidsperiod. Det finns dock fortfarande en risk för en storöversvämning.

Enligt de nya prognoserna fortsätter det svala vädret ännu några dagar framöver. I slutet av veckan stiger temperaturerna dock ovanför noll även på natten i största delen av Lappland, varvid snösmältningen kommer ordentligt igång. En del av smältningen har redan skett i synnerhet i södra Lappland där mängden snö har minskat betydligt. Temperaturutvecklingen är dock fortfarande osäker och påverkar både översvämningarnas storlek och tidpunkt.

Vattenföringen i älvarna verkar vara som störst tämligen samtidigt i både Ivalo, Rovaniemi och Kittilä. På dessa platser infaller flödestoppen sannolikt under den första eller andra veckan i juni. På grund av det omfattande norra avrinningsområdet kommer flödestoppen i Torne älv några dagar efter de föregående. Vattenföringen i Tana älv ser ut att vara som störst med översvämningarna i Torne älv, dvs. under den andra eller tredje veckan i juni.

Enligt de senaste prognoserna blir smältningsperioden ganska lång, vilket har aningen minskat på risken för stora översvämningar. Om temperaturerna stiger snabbare än beräknat är rekordöversvämningar fortfarande möjliga. Om det uppstår kraftiga regn samtidigt med uppvärmningen blir situationen allvarlig i alla riskområden.

I både Rovaniemi och Kittilä bedöms översvämningen stiga till eller något över skadegränsen. Om uppvärmningen sker snabbt kan översvämningen i Kittilä bli lika stor som år 2005. I Torne älv är risken för översvämningsskador störst i Pello där översvämningen uppskattas stiga nära skadegränsen. I Ivalo finns möjligheter till den största översvämningen någonsin men översvämningsvallarna skyddar mot de största skadorna.

Översvämningarnas tidpunkter och storlek preciseras i och med att väderprognosen preciseras under de närmaste veckorna. Nästa meddelande om översvämning i Lappland ges vecka 22 och därtill meddelas situationen bland annat på Twitter. Om förhållandena förändras jämfört med prognosen meddelas detta omedelbart. Översvämningsläget och prognoserna kan man läsa på den riksomfattande webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvatilanne (på finska). Prognoserna uppdateras med några timmars mellanrum.

Mera information:

Ledande vattenhushållningsexpert Timo Alaraudanjoki, Lapland NTM-centalen, tel. 0295 037 282, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 731 (Översvämningscentret), förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Anvisningar för självständig beredskap

Dela dina översvämningsobservationer i Väderapplikationen

NTM-centralens och Översvämningscentrets gemensamma meddelanden

Uppföljning av översvämningsläget

Twitter

Bild: Kemijoki, Rovaniemi 19.5.2020, NTM-centralen Lappland.