Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Regnen förvärrade inte översvämningssituationen – översvämningstoppen i Torne älv i slutet av veckan, vattenståndet på andra håll huvudsakligen sjunkande (Lappland)

NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret informerar

Regnen under veckoslutet höjde inte vattenståndet i Lapplands vattendrag och vattenståndet håller på att sjunka mot sommarvattenståndet. I Torne älv inträffar flödestoppen i slutet av veckan och i Tana älv är vattenföringen för närvarande som högst. Översvämningstoppen i Torne älv kommer att bli något större än det normala vårflödet och vattenföringen i Alaköngäs i Tana älv är nära rekordhögt. Snösmältningen och regnen har också snabbt höjt vattenståndet i Enare träsk som ligger redan nära sommarvattenståndet.

Vattenföringen i Torne älv har småningom stigit och enligt prognosen inträffar flödestoppen i slutet av veckan (11–12.6). Vattnet stiger ytterligare cirka 20 cm i Pello och Torneå. I Torneå uppskattas också vattenståndet i Liakanjoki stiga något. Översvämningen i Torne älv blir något mindre än översvämningen år 2018 men är något större än den normala våröversvämningen. Man uppskattar inte mer omfattande skador. I Karesuvanto i Muonioälven är flödestoppen redan idag eller i morgon och vattnet har delvis flödat på landsvägen mellan Finland och Sverige.

Vattenföringen i Alaköngäs i Tana älv har varit stor under veckoslutet och översvämningen är för närvarande som störst. Vattenföringen ligger nära mäthistoriens rekord. Vattenföringen i Utsjoki är också större än normalt. Vattenföringen håller dock redan på att sjunka och inga större skador väntas förekomma.

Vattenståndet i Kemi älv, Ounasjoki och Ivalojoki har börjat sjunka kraftigt. Regnen under veckoslutet fördröjde sänkningen av vattenståndet i Ivalo och Kittilä men vattenståndet uppskattas sjunka ganska snabbt till sommarvattenståndet.

I Enare träsk har vattenståndet stigit kraftigt till följd av snösmältningen och regnen under de senaste dagarna, och vattenståndet har redan nått sin sommarnivå. Vattenståndet är på nivån N60 +119,24 m 8.6.2020 och enligt dagens prognos fortsätter vattenståndet att stiga fram till midsommar. Som högst förutspås vattenståndet ligga cirka 10 cm från regleringens övre gräns. På grund av det stora vårflödet har det i Pasviks kraftverk gjorts klart fler förbiledningar än genomsnittet. Avtappningen från Pasviks högsta kraftverk Kaitakoski ligger för närvarande redan på nivån 360 m3/s och den kommer att höjas stegvis.

Situationen på vägnätet

På grund av översvämningen är landsväg 19618 Kainuunkyläntie i Övertorneå och landsväg 19563 rengärdsvägen i Semekurta i Enare fortfarande stängda. Längs vägen i Semekurta finns ingen fast bosättning. På landsväg 959 Karesuvanto–Sveriges gräns (tullen) har översvämningsvattnet stigit till vägen. Vägen har blivit smalare. Trafiken ryms dock.

Aktuell trafiksituation https://liikennetilanne.tmfg.fi

Ytterligare information om vägnätet: underhållsansvarig Kari Parikka, tfn 0295 037 247

Följ med hur översvämningssituationen utvecklas

Nästa översvämningsmeddelande om Lapplands område ges av NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret nästa vecka och dessutom meddelas situationen bland annat på Twitter. Om förhållandena förändras från prognosen ska detta meddelas omedelbart. Översvämningslägesbilden och prognoserna kan följas på den riksomfattande webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvatilanne. Prognoserna uppdateras med några timmars mellanrum.

Mera information:

Ledande vattenhushållningsexpert Timo Alaraudanjoki, Lapland NTM-centalen, tel. 0295 037 282, fö[email protected]

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral (Översvämningscentret), tel. 0295 251 731 förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Anvisningar för självständig beredskap

Dela dina översvämningsobservationer i Väderapplikationen

Gemensamma meddelanden från NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret samt meddelanden från Lapplands räddningsverk

Uppföljning av översvämningsläget

Twitter

 

 

Bild: Meteorologiska institutet