Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Purkutyön pikaopas ja tietoa rakennuksen purkamisesta on julkaistu ymparisto.fi -palvelussa (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut rakennusten purkuhankkeisiin opastavan Purkutyön pikaoppaan ymparisto.fi – verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa julkaistiin myös purkamiseen keskittyvä alasivu Rakentaminen-osion alle. Sekä oppaassa että verkkosivuilla opastetaan käytännönläheisesti purkuhankkeissa huomioitaviin asioihin ja molempiin on koottu linkeillä suora pääsy tarvittaviin lupa- ja ilmoituskanaviin sekä tarkemman tiedon ääreen.  

Purkutyöt ovat monitahoisia hankkeita, joissa vaaditaan erityisosaamista ja hyvää suunnittelua sekä turvallisesti ja lajitellen tapahtuvan purkamisen, että jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn osalta. Purkuhankkeet ovat tärkeässä roolissa rakentamisen kiertotalouden edistämisessä, koska noin 85 % rakennusjätteestä syntyy rakennusten korjaamisessa ja purkamisessa. Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kehitetään myös jatkuvasti. 

Rakennusten purkamisen ja jätteiden hyödyntämisen kehittäminen on ajankohtainen aihe. Ympäristöministeriö julkaisi loppuvuonna 2019 kolme kattavaa ohjeistusta laadukkaan ja kiertotaloustavoitteita edistävän purkuhankkeen toteuttamiseen ja järjestää aiheesta Purkamisen uudet tuulet -webinaareja.  

Purkutyön pikaopas laadittiin tiiviiksi yhteenvedoksi purkuhankkeen kokonaisuudesta. Pikaoppaan tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva purkuhankkeiden toteuttamisesta ja tarvittavista viranomaisyhteyksistä sekä jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista. Opasta tietokoneelta luettaessa pääsee aktiivisten linkkien kautta tutustumaan lisää aihealueeseen, etsimään asiantuntijan avukseen tai esimerkiksi tarkistamaan asbestipurkutyön tarjoajan lupatilanteen.   

Purkutyön pikaopas kohdistettiin erityisesti purkutyön tilaajille, koska ELY-keskuksen kehittämishankkeessa tekemässä kyselytutkimuksessa nousivat työn tilaajan asettamat vaatimukset ja tavoitteet merkittäviksi tekijöiksi asianmukaisen purkutyön ja jätteiden hyödyntämisen toteutumisessa. Oppaaseen koottiin myös valvovien viranomaisten esiin nostamia hyviksi havaittuja käytäntöjä purkuhankkeiden viranomaistyössä.  

Pikaopas toimii muistin tukena palveluhankintaa tehtäessä ja sen avulla purkutyön käytännön toteuttajat voivat myös ennakolta tutusta suositusten mukaisten palveluhankintojen vaatimustasoon. Kuntien viranomaiset voivat ohjata purkuhanketta suunnittelevia tutustumaan oppaaseen ja siinä kuvattuihin yleisiin viranomaisvaatimuksiin. 

Purkaustyömaa, näkyy pora ja koura