Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maaseudulla toimivilla yrityksillä runsaasti investointihalukkuutta Pirkanmaalla

Kuluneen kevään ja kesän aikana maaseudulla toimiville yrityksille myönnettävää maaseudun yritystukea on haettu poikkeustilanteesta huolimatta aktiivisesti. Koronakriisi ei näytä siis lannistaneen yrittäjien investointihalukkuuksia, näyttäisi pikemminkin siltä, että haastavan tilanteen vallitessa on realisoitu toisaalta jo pitkään odottaneita suunnitelmia tai reagoitu nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen.

Runsaan kysynnän myötä Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseudun yritystukiin ja kehittämishankkeisiin myönnettävät varat alkavat olla varattuja vireillä oleviin hakemuksiin. Yritystukea on haettu tämän vuoden aikana yli 4,5 milj. euroa. Yritysrahoituksessa tilanne on kuitenkin dynaaminen ja jo suunniteltua rahoitusta saattaa palautua kohteilta, joiden investoinnit eivät päädy suunnittelupöydältä toteutukseen. Kevään aikana korostui etenkin toimivan laajakaistaverkon tarpeellisuus maaseutualueilla. Laajakaistahankkeisiin haettiin tukea kevään aikana yhteensä lähes 1,8 milj. euroa. ELY-keskus on rahoittanut tänä vuonna myös hankkeita, jotka ovat kytkeytyneet biokaasutuotantoon, lähimatkailuun ja alkutuotannon kehittämiseen.

On odotettavissa, että Pirkanmaan ELY-keskus saa käyttöönsä maa- ja metsätalousministeriön osoittamaa lisärahoitusta vuoden loppupuolella. ELY-keskus ottaa vastaan rahoitushakemuksia myös syksyn aikana, mutta rahoituksen saaminen niihin on epävarmaa. Rahoitusta hakevien toimijoiden ei kannata lähteä toteuttamaan hankkeitaan omalla riskillä ennen rahoituspäätöksen saamista, vaan varautua mahdollisesti hakemaan rahoitusta uudelleen ensi vuoden puolella.

Maaseudun väliaikaiset koronatuet edelleen haettavissa

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Hakemusten täyttämiseen saa neuvoja sekä ELY-keskusten valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta että alueellisista ELY-keskuksista. 

Lisätietoja:

Jere Talvitie, maaseudun kehittämisen asiantuntija, kehittämisvastaava
puhelin 0295 03 6116
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi