Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Lintujen pesimiskausi käynnistymässä (Pirkanmaa)

Kevät tekee tuloaan ja sen myötä myös muuttolinnut saapuvat takaisin kesän viettoon tutuille pesimispaikoilleen. Pesänrakentamispuuhat aloittavat myös Suomessa talvehtineet linnut.

Lintujen ja ihmisten yhteiselo ei kuitenkaan aina suju ilman ongelmia. Esimerkiksi lokkien kattopesinnät saattavat aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa mm. ulkoremontin toteuttamista suunnittelevalle.

Pesimisaikaan emolinnut puolustavat herkästi pesiään ja poikasiaan, ja tuntiessaan olonsa uhatuksi, ne saattavat tehdä syöksyjä myös ihmistä kohti. On hyvä muistaa, että kaikki linnut ovat pesimäaikaan rauhoitettuja. Pesien ja munien siirtäminen ja hävittäminen tai pesivien lintujen ja poikasten hätyyttäminen on kielletty.

Remontti- ja kunnostustyöt on hyvä ajoittaa pesimiskauden ulkopuolelle

Mikäli remontoitavan rakennuksen tiedetään olevan lintujen pesimäpaikka, on remontointityöt suositeltavaa ajoittaa joko ennen pesimäkauden alkamista tai sen jälkeen. Lokit puolustavat poikasiaan kiivaimmin välittömästi poikasten kuoriutumisen jälkeen, ja usein lintujen aiheuttama häiriö on ohitse muutamassa viikossa.

Rantojen kunnostus on hyvä aloittaa vasta lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tiedossa olevat lintujen pesäpaikat olisi syytä jättää kokonaan hoitotoimien ulkopuolelle. Paras ajankohta umpeenkasvaneen venepaikan tai uimarannan ruoppaukseen sekä rantapensaikon ja -puuston raivaukseen on loppusyksy tai kevättalvi. Vesikasvillisuuden niitto kannattaa tehdä elokuussa, jolloin kasvillisuuden niitolla ja keruulla saadaan poistettua mahdollisimman paljon ravinteita vesistöstä.