Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Korvaus rauhoitettujen lajien vuonna 2020 aiheuttamiin vahinkoihin haettava vuoden loppuun mennessä

Korvaushakemukset luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten vuonna 2020 aiheuttamista vahingoista on jätettävä viimeistään 31.12.2020 mennessä. ELY-keskukset ja ympäristöministeriö pyrkivät käsittelemään syksyn hakemuksia nopeutetusti. Jos kuluvana vuonna syntynyt vahinko on todettavissa ja arvioitavissa vasta ensi keväänä, korvaushakemuksen voi jättää toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Korvaushakemuksesta on käytävä ilmi, minkä lajin aiheuttamista vahingoista on kysymys, milloin ja missä vahinko on tapahtunut, vahingon laatu ja määrä sekä saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen tai muun lainsäädännön perusteella. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Tuen myöntävän viranomaisen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot.

Lue lisää