Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Valtioneuvosto on 30.12.2020 antamallaan asetuksella jatkanut aiemmin syksyllä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa. Mainittu asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Asetusmuutosten taustalla on Euroopan komission tiedonanto tilapäisistä valtiontukipuitteista, ryhmäpoikkeusasetus sekä Suomen puitetukiohjelma. Puitetukiohjelmassa on kyse tilapäisestä koronaepidemiasta johtuvasta valtiontukisääntöjen kevennyksestä. Tukiohjelman tavoitteena on muun muassa auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on myös ylläpitää työllisyyttä. Väliaikaisten muutosten oli alun perin tarkoitus olla voimassa 19.10.–31.12.2020.

Komissio on 30.11.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti. Puitetukiohjelman voimassaolon jatkuessa ja koronaepidemian sekä sen aiheuttaman vaikean taloustilanteen pitkittyessä on arvioitu tarpeelliseksi jatkaa myös väliaikaisten asetusmuutosten voimassaoloaikaa 30.6.2021 saakka.

Yrityksen kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskusten ympäri vuoden myöntämä avustus. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta aina merkittävän osan itse.

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Hakea voi milloin tahansa, mutta ennen hankkeen aloittamista.

Kesäkuun 2021 loppuun asti voimassa olevat muutokset yrityksen kehittämisavustukseen koskevat kehittämisavustuksen myöntämistä väliaikaisena valtiontukena sekä mahdollisuutta myöntää avustusta pienille yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa ennen 1.1.2020. Asetusmuutoksella ei siten ole säädetty uudesta tukimuodosta.

 

Lue lisää: