Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä.

Valtiontakausta maksuvalmiuslainoille voi hakea 30.3-30.4.2020 välisenä aikana. Hakemus tehdään lomakkeella 493, joka löytyy Ruokaviraston kotisivulta:

Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Hakulomake tarvittavine liitteineen lähetetään paikalliselle ELY-keskukselle sen jälkeen, kun luotonantaja olisi antanut luottolupauksen.

Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä voi olla 62 500 euroa. Valtiontakaus koskee enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta.

Takaus voidaan myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatalousyritykselle. Valtiontakauksella halutaan turvata ruuantuotantoa ja maatalouden toimintaa myös poikkeusoloissa. Tilapäisistä vaikeuksista huolimatta yrityksellä tulee kuitenkin olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.