Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hyvää Yrittäjän päivää (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi. Suurimmassa osassa yrityksistä kaikki voimavarat on jouduttu suuntaamaan kriisistä selviytymiseen. Koronatukien avulla on ollut mahdollista kehittää liiketoimintaa sekä uusia tuotteita ja palveluja siten, että ne vastaisivat paremmin nopeasti muuttuneen toimintaympäristön tarpeita.

Huomaathan, että ELY-keskuksen yritysten kehittämisen välineet, kuten yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämiseen sekä yritysten kehittämispalvelut ovat edelleen käytettävissä, vaikka koronatuen haku onkin päättynyt.  

Kehittämisavustuksella nostetta liiketoiminnan uudistumiseen ja kasvuun

Yrityksen kehittämisavustuksella voimme tukea yrityksesi kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnalle.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämishankkeisiin kuten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen sekä investointeihin. Investoinnit ovat tyypillisesti tuotantolinjoja ja -koneita, joilla uudistetaan liiketoimintaa.

Pohjois-Suomessa avustusta myönnetään lähinnä seuraaville toimialoille: ICT- ja ohjelmisto-ala, metalliteollisuus, puuraaka-aineen jalostaminen, biotalous, terveys- ja hyvinvointiteknologia, matkailu ja elintarvikeala.

Rakennerahastojen ohjelmakausi jatkuu vielä ja yritysten kehittämishankkeisiin käytettävissä olevaa myöntövaltuutta on hyvin jäljellä. Jos mielessäsi on yrityksen kasvua tukeva hankeaihio, ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme tai seudullisiin yrityspalveluihin, niin pohditaan yhdessä suunnitelmaa eteenpäin. Kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen tukena on lisäksi koko Team Finland -toimijoiden verkosto, jonka kautta löytyy rahoituskanavien lisäksi tärkeitä kontakteja maailmalle.

 

 

Yritysten kehittämispalvelut ovat konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

Analyysi-palvelu soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen. Analyysin jälkeen konsultointi-palvelulla voidaan jatkaa liiketoiminnan kehittämisen syvällisempää suunnittelua.

Koulutuksemme on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. Kaikki ohjelmat sisältävät 10 koulutuspäivää ja 2 yrityskohtaista konsultointipäivää. Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutukset ovat alkamassa Rovaniemellä 27.10.2020, Oulussa 3.11.2020 ja Kajaanissa 24.11.2020.


Lisätietoja kehittämispalveluista: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Jari Uusinarkaus, 0295 037 141
Päivi Lappalainen, 0295 023 643

[email protected]