Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hakemusten vastaanotto öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen päättymässä

Öljyllä pilaantuneita kohteita, kuten vanhoja huoltoasemia ja korjaamoita, voi hakea mukaan öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen vuoden 2020 loppuun saakka. Hanketta toteuttaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen voi toimittaa uusia hakemuksia 31.12.2020 asti. Tämän vuoden aikana mukaan haetut kohteet selvitetään ja puhdistetaan loppuun saakka. Maaperän ja pohjaveden puhdistaminen jatkuu eri puolella Suomea vielä ainakin vuoteen 2024 asti.

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa selvitetään ja puhdistetaan öljyllä pilaantuneita kohteita, joissa on ollut aiemmin maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Hanketta toteuttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen Keskitetyt ympäristöpalvelut.

Hankkeeseen soveltuvia kohteita ovat isännättömät polttoaineen jakelupisteet kuten entiset kyläkaupat, toimintansa lopettaneet huoltoasemat tai korjaamot. Kohteen soveltuvuudessa huomioidaan pilaantumisesta aiheutuva riski ympäristölle tai terveydelle, ja hankkeeseen soveltuvat kohteet sijaitsevatkin vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, vedenottamon tai vesistön läheisyydessä tai asutulla kiinteistöllä.

Kuvassa tutkitaan maaperän pilaantuneisuutta JASKA-kohteessa.

ESKO-kohteita myös vuoden 2020 jälkeen

Öljysuojarahasto rahoittaa JASKA-hankkeen kohteiden lisäksi selvittämistä ja puhdistamista myös yksittäisissä ns. ESKO-kohteissa, jotka eivät täytä JASKA-hankkeen soveltuvuuskriteereitä. ESKO-kohteiden hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, ja hakemuksia otetaan vastaan myös vuoden 2020 jälkeen. Hakemus toimitetaan oman alueen ELY-keskukseen, joka antaa hakemuksesta lausunnon öljysuojarahastolle rahoituspäätöksen käsittelyä varten.

JASKA-hanke käynnistyi vuonna 2012, minkä jälkeen hankkeessa on selvitetty maaperän pilaantuneisuus lähes 400 kohteessa. Hankkeeseen hakeminen on kiinteistönomistajalle vapaaehtoista ja hakijana voi olla yksityishenkilö, kunta, yritys, kuolinpesä, tai yhteisö. Noin 45 prosentissa tutkituista kohteista on todettu riskiperusteinen maaperän tai pohjaveden kunnostustarve. Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistus on alkanut noin 130 JASKA-kohteessa.

Lue lisää

Lisätietoja

Mikko Rautio, projektipäällikkö, mikko.rautio@ely-keskus.fi, 0295 036 057

Sanna Pyysing, PIMA-asiantuntija, sanna.pyysing@ely-keskus.fi, 0295 036 046