Navigointivalikko
Uutiset 2019

Vuoden 2019 työllisyysmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille

Hallitus päätti 31.1.2019 kuluvan vuoden työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta ELY-keskuksille sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen osoittamisesta KEHA-keskukselle. Määrärahoja jaettiin yhteensä 373,3 miljoonaa euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) käyttävät määrärahat pääosin työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin.

Vuoden 2019 työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahajako ELY-keskuksille ja KEHA-keskukselle

 • Uusimaa 56 799 000 euroa
 • Varsinais-Suomi 14 620 000 euroa
 • Satakunta 6 198 000 euroa
 • Häme 14 701 000 euroa
 • Pirkanmaa 14 754 000 euroa
 • Kaakkois-Suomi 11 699 000 euroa
 • Etelä-Savo 6 246 000 euroa
 • Pohjois-Savo 7 218 000 euroa
 • Pohjois-Karjala 7 178 000 euroa
 • Keski-Suomi 14 032 000 euroa
 • Etelä-Pohjanmaa 3 912 000 euroa
 • Pohjanmaa 6 875 000 euroa
 • Pohjois-Pohjanmaa 12 527 000 euroa
 • Kainuu 3 412 000 euroa
 • Lappi 8 330 000 euroa

Työllisyysmäärärahat yhteensä 188 501 000 euroa
Työttömyysetuusmäärärahat (KEHA-keskus) 184 820 000 euroa

Kokeilu palkkatuetun työn ja starttirahan rahoittamisesta työttömyysetuuksilla jatkuu

Vuosina 2017–2020 on käynnissä kokeiluluonteinen rahoitusmalli, jossa työttömyysetuuksilla voidaan rahoittaa myös palkkatuettua työtä ja starttirahaa. Tavoitteena on helpottaa työttömän paluuta työmarkkinoille sekä madaltaa yrittäjyyden kynnystä.

Työttömyysetuusmäärärahoista rahoitetaan yrittäjäksi ryhtyville työttömille maksettava starttiraha ja palkkatuettua työtä peruspäivärahan määrään asti. Muilta osin käytetään työllisyysmäärärahoja. Määrärahat jaetaan KEHA-keskukselle ja ne ovat ELY-keskusten käytössä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan.

Näiden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö jakaa ELY-keskuksille 12,5 miljoonaa euroa vuonna 2018 säästynyttä määrärahaa.

Lisäksi ELY-keskukset voivat käyttää 21,5 miljoonaa euroa valtionhallintoon työllistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriöön jätettiin lisäksi työllisyysmäärärahoja 43,2 miljoonaa euroa, josta valtaosa tulee myöhemmin ELY-keskusten käyttöön.

Lue lisää:


Alueellista tietoa