Navigointivalikko
Uutiset 2018

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa (Etelä-Savo)

Ympäristöministeriö käynnistää kaksivaiheisen hankehaun vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelman kärkihankkeisiin. Ensimmäisessä, 10.1.2018 avattavassa vaiheessa järjestetään ideahaku. Ympäristöministeriö päättää ideahaun perusteella jatkoon valittavat hankkeet ja antaa kirjallisen palautteen jatkohakemuksen laatimiseksi. Ensimmäisen ideavaiheen hakuaika päättyy 9.2.2018.

Ympäristöministeriö voi rahoittaa hankkeita joko valtionavustuslain (688/2001) mukaisena avustuksena, jos kyse on rahoituksesta hakijan omaan hankkeeseen. Vaihtoehtoisesti ympäristöministeriö voi hankkia määrärahalla hankintalain (1397/2016) 9 § 1 mom. 13) kohdassa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluita.

Hakijan tulee jo nyt käynnistyvässä ideahakuvaiheessa määritellä, hakeeko valtionavustusta vai esittääkö hankeidean koskien tutkimus- ja kehittämishankintoja ja valita sen mukaisesti oikea vaihtoehto ideahakulomakkeesta. Mikäli oikean rahoituskanavan valinnasta on epätietoisuutta, hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä ympäristöministeriöön hankkeelle parhaiten soveltuvan rahoitusmuodon valinnan suhteen.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät ympäristöministeriön rahoitushakusivuilta:

Linkki:

Lisätietoja:      

Jenni Jäänheimo, projektipäällikkö, jenni.jaanheimo(at)ym.fi,  puh. 0295 5250349

Arja Nykänen, projektipäällikkö, arja.nykanen(at)ym.fi  puh. 02955250053


Alueellista tietoa