Navigointivalikko
Uutiset 2018

Vaikuta vesiin! Kuuleminen vesienhoidosta 8.1.–9.7.2018 ja merenhoidosta 8.1.–16.2.2018 on käynnistynyt (Lappi)

Vesienhoidossa on tavoitteena vesien hyvä tila sekä rannikkovesissä, järvissä, joissa että pohjavesissä.  Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen merialueen hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.
Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten.

Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.–9.7.2018.
Suomen ensimmäinen merenhoitosuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa, ja nyt hoitosuunnitelmaa päivitetään toiselle suunnittelukaudelle. Suomen merialueen tila 2018 ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat, jotka koskevat hyvän tilan määritelmiä, yleisiä ympäristötavoitteita sekä taloudellisia analyysejä, ovat kuultavina 8.1.–16.2.2018.

Taustatietoa vesienhoidosta ja merenhoidosta sekä kuulemisasiakirjat ja ohjeet palautteen antamiseksi löydät www.ymparisto/vaikutavesiin verkkosivuilta. Vesikarttaan (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin) on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisesti www.lausuntopalvelu.fi sivuston tai Webropol verkkokyselyn kautta. Voit myös toimittaa palautteen sähköpostitse tai kirjepostina Lapin Ely-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi). Merenhoidon osalta palaute tulee lähettää Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi). Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä.

Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta.


Alueellista tietoa