Navigointivalikko
Uutiset 2018

Tunnustuspalkinto hyvästä kaavoitustyöstä Helsingille, Espoolle, Vantaalle, Hangolle, Porvoolle ja Kirkkonummelle (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kuntien kaavoituksesta vastaaville järjestettiin kehityspäivä 12.1. Päivän aikana keskityttiin erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään kaavoituksen keinoin. Päivän päätteeksi ELY myönsi tunnustuspalkinnot viidelle kunnalle hyvästä kaavoitustyöstä.

 

            Palkitut Helsinki, Espoo, Porvoo, Kirkkonummi, Hanko ja Vantaa.
 

 

Helsinki, Espoo ja Vantaa palkittiin Kehäradan ja Länsi-Metron sekä Raide-Jokerin ja niihin liittyvien alueiden asemakaavoituksesta. Perusteluissa mainitaan, että kaavoitushankkeet edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja asuntotuotantoa sekä palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Hangon kaupunki palkittiin järjestelmällisestä työstä asemakaavojen uudistamisessa Hangon kantakaupungin osayleiskaavan alueella. Uudistaminen on mahdollistanut alueen tiivistämisen ja kaupunkirakenteen tehostamisen.

Lisäksi Hanko on edistänyt Hangon sataman toimintaedellytyksiä etenkin Koverharin entisen tehdasalueen kaavoituksen avulla. Terästehtaan erittäin huonokuntoinen alue kunnostetaan satama-alueeksi ja näin mahdollistetaan sataman toiminnan kasvu. Samalla lyhin merireitti Suomesta Eurooppaan tehostuu.

Porvoon kaupunki palkittiin esimerkillisestä toimintakulttuurista kaupunkisuunnittelussa. Kaupungilla on kyky tunnistaa oikea instrumentti kuhunkinkin suunnitteluongelmaan. Lisäksi kaupunki pyrkii aktiivisesti tiivistämään ja kehittämään kaupungin ydintä tekee sen ansiokkaasti keskustelevassa toimintaympäristössä. Porvoon kaupunkisuunnittelu edistää asuntotuotantoa kävelykeskustaan palveluiden ääreen.

Kirkkonummi palkittiin Rantaradan asemanseutujen kehittämisestä. Maankäyttöä on suunnitelmallisesti kehitetty tehokkaammaksi, tiedostaen rakenteellisen muutoksen poliittinen haasteellisuus.

Lisäksi Kirkkonummi on tehnyt pitkäjänteistä työtä toimivan ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Maankäytön suunnittelussa on esimerkillisesti yhteen sovitettu toimivaksi kokonaisuudeksi keskus- ja palveluverkko, liikenne, lisärakentaminen sekä viherrakenne, arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristökohteet, ottaen kaavoituksen painopisteissä huomioon samalla myös seudullisen rakenteen toimivuus.  Erityismaininnan kunta sai hyvästä yhteistyöstä!

 

 


Alueellista tietoa