Navigointivalikko
Uutiset 2018

Reilu viidennes työllistyy nopeasti työvoimapoliittisen palvelun jälkeen

Kolmen kuukauden kuluttua palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita ollut vuonna 2016 keskimäärin 22 prosenttia. Kuuden kuukauden jälkeen palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneiden osuudet hieman korkeampia kuin kolmen kuukauden jälkeisessä tarkastelussa. Vuonna 2016 on noin neljännes ollut avoimilla työmarkkinoilla kuuden kuukauden kuluttua palvelun päättymisestä. Tiedot löytyvät 13.9.2018 julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön analyysissä "Aktiivisilta työvoimapoliittisilta palveluilta avoimille työmarkkinoille sijoittuminen vuonna 2016".

Lyhyen aikavälin työllisyysvaikutuksiltaan parhaita työvoimapoliittisia palveluita olivat vuoden 2016 osalta olivat vuorotteluvapaasijaisuudet, opiskelu työttömyystuella sekä ammatillinen työvoimakoulutus. Vastaavasti työllisyysvaikutuksiltaan heikompia ovat olleet kuntouttava työtoiminta, opiskelu kotoutumistuella sekä kuntasektorille työllistäminen.

Lue lisää:


Alueellista tietoa