Navigointivalikko
Uutiset 2018

Ravinteiden kierrätyksen sekä vesien- ja merenhoidon kärkihankehaku on alkanut (Pirkanmaa)

Ympäristöministeriö käynnistää kaksivaiheisen hankehaun vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelman kärkihankkeisiin. Ensimmäisessä, 10.1.2018 avatussa vaiheessa järjestetään ideahaku. Ympäristöministeriö päättää ideahaun perusteella jatkoon valittavat hankkeet ja antaa kirjallisen palautteen jatkohakemuksen laatimiseksi. Ensimmäisen ideavaiheen hakuaika päättyy 9.2.2018.

Ympäristöministeriö voi rahoittaa hankkeita joko valtionavustuslain (688/2001) mukaisena avustuksena, jos kyse on rahoituksesta hakijan omaan hankkeeseen. Vaihtoehtoisesti ympäristöministeriö voi hankkia määrärahalla hankintalain (1397/2016) 9 § 1 mom. 13) kohdassa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluita.

Hakijan tulee jo nyt käynnistyvässä ideahakuvaiheessa määritellä, hakeeko valtionavustusta vai esittääkö hankeidean koskien tutkimus- ja kehittämishankintoja ja valita sen mukaisesti oikea vaihtoehto ideahakulomakkeesta. Mikäli oikean rahoituskanavan valinnasta on epätietoisuutta, hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä ympäristöministeriöön hankkeelle parhaiten soveltuvan rahoitusmuodon valinnan suhteen.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät ympäristöministeriön rahoitushakusivuilta:

Linkki:

Lisätietoja:      

  • Vesien- ja merenhoidon hankkeet: Jenni Jäänheimo, projektipäällikkö, jenni.jaanheimo(at)ym.fi,  puh. 0295 5250 349
  • Ravinnekierrätysohjelma: Arja Nykänen, projektipäällikkö, arja.nykanen(at)ym.fi, puh. 0295 525 0053

 


Alueellista tietoa