Navigointivalikko
Uutiset 2018

Merkittävät tulvariskialueet nimetty

Suomessa on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tänään antaman nimeämispäätöksen mukaan yhteensä 22 merkittävää tulvariskialuetta. Sisävesistöjen varrella alueista sijaitsee 17 ja meren rannikolla viisi. Tulvariskialueille asetettiin tänään myös tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet tulvariskien hallinnalle sekä vastata tulvakarttojen päivittämisestä, riskienhallintasuunnitelmien tekemisestä ja käytännön toimenpiteistä riskien vähentämiseksi.

Merkittävät tulvariskialueet nimettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tekemien ehdotusten perusteella. ELY-keskusten ehdotukset perustuivat puolestaan tuoreisiin vuoden 2018 aikana tehtyihin arvioihin, joissa kaikki Suomen vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskit arvioitiin uudelleen yhtenäisin perustein. 

Yhteiskunnan varautuminen sää- ja vesiolojen muutoksiin sekä ääri-ilmiöihin on yhä tärkeämpää. Ilmastonmuutoksen ohella varautumistarpeeseen vaikuttavat muun muassa rakentamisen lisääntyminen ja teknistyminen sekä yleistyvä monipaikkainen asuminen ja työskentely. 

Tulvariski voi Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaiseman raportin mukaan kasvaa pitkällä aikavälillä merkittävästi myös alueellisen kehityksen ja väestönkehityksen seurauksena. Erityistä huomiota tulee jo lyhyellä aikavälillä kiinnittää tulva-alueilla asuvan ikääntyvän väestön asemaan. 

Lue lisää:

Alueellisia tiedotteita:


Alueellista tietoa