Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma on julkaistu verkossa (Pohjalaismaakunnat)

Pohjanmaan rannikkoalueen merimetson toimenpidesuunnitelma on julkaistu ELY-keskuksen Raportteja-sarjassa ja löytyy sähköisenä Kansalliskirjaston Doria-verkkopalvelusta:

Merimetson toimenpidesuunnitelman on laatinut Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetson yhteistyöryhmä. Alueellinen yhteistyöryhmä päätti syksyllä 2016 aloittaa alueellisen toimenpidesuunnitelman laadinnan, koska merimetsolle ei ole laadittu tuoretta kansallista hallintosuunnitelmaa.

Merimetso (Phalacrocorax carbo sinensis) kuuluu Euroopan unionin lintudirektiivin nojalla rauhoitettuihin lintulajeihin. Kansallisesti lintulaji on suojeltu jäsenmaiden lajinsuojelulainsäädännön kautta. Suomessa EU:n lintudirektiiviä toteutetaan luonnonsuojelulaissa. Toimenpiteitä suojeltuja lajeja vastaan voidaan hakea luonnonsuojelulain 49 § 3 mom. mukaan. Poikkeuslupa voidaan myöntää lintudirektiivin 9. artiklan mukaisten perusteiden mukaan.

Toimenpidesuunnitelma sisältää selostuksia merimetson aiheuttamista vahingoista, jotka voivat toimia perusteena poikkeusluvan myöntämiselle. Toimenpidesuunnitelmassa kuvataan vahinkoja ja sitä, miten vahinkoja ja ristiriitoja voidaan välttää. Lisäksi käsitellään viittä esimerkkialuetta sekä niiden erityispiirteitä, kaloja ja kalastusta, pesiviä merimetsoja sekä suojeltuja alueita ja esimerkkitoimenpiteitä.


Alueellista tietoa