Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Pirkanmaalla tehdään pohjavesitutkimuksia (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on meneillään "Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus"- projekti. Projektin aikana Pirkanmaan ELY-keskus tarkistaa kaikkien pohjavesialueiden (160 kpl) rajojen sijainnin ja luokituksen. Myös poistetut pohjavesialueet käydään läpi (136 kpl).

Pohjavesialueen rajojen määrittäminen tulee perustua parhaimpaan saatavilla olevaan geologiseen tietoon. Paikallisen maaperägeologian tunteminen auttaa pohjavesialueen rajaamisessa. Tähän liittyen Pirkanmaan ELY-keskus teettää pohjavesitutkimuksia Raivalan pohjavesialueella Parkanossa sekä Ritvalan alueella Valkeakoskella. Tutkimuksilla on tarkoitus selvittää tarkemmin maaperän paksuutta, pohjaveden virtausta rajoittavien kalliokynnysten sijaintia ja pohjaveden virtaussuuntia. Näiden tietojen perusteella Pirkanmaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet uudelleen. Tutkimusten aikana maatutkaluodataan yhteensä noin 11 kilometriä ja asennetaan viisi pohjaveden havaintoputkea kairaamalla. Maastotyöt ovat käynnissä ja tutkimuksista on lähetetty erikseen tiedotteet maanomistajille.

Lisäksi Geologian tutkimuskeskus tekee Pirkanmaalla rakenneselvityksiä. Näissä selvityksissä mukana ovat Pirkanmaan ELY-keskus, kunnat ja vesilaitokset. Rakenneselvityksissä selvitetään tarkemmin koko pohjavesialueen sisäistä rakennetta. Menetelminä käytetään aiemman tutkimustiedon lisäksi painovoimamittauksia, maatutkaluotausta ja maaperän kairausta sekä pohjavesiputkien asennuksia. Tuloksena rakenneselvityksestä saadaan kallionpinnan korkeutta, maapeitteen paksuutta ja pohjavedellä kyllästyneen kerroksen paksuutta sekä pohjaveden pinnankorkeutta kuvaavat kartat.

Epilänharju-Villilä B pohjavesialueella maastotyöt ovat parhaillaan käynnissä. Alueella on tarkoitus kairata kallioon saakka ja asentaa pohjaveden havaintoputket 7 eri pisteessä ja tehdä painovoimamittauksia 14 km. Myös Ylöjärvenharjun länsipään rakenneselvitys on alkanut. Maastotyöt ovat käynnissä ja ne kestävät elokuun loppuun saakka. Kairauksia ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia alueella tehdään 7-10 kpl ja painovoimamittauksia tehdään noin 20 km. Näiden kohteiden jälkeen tutkimukset jatkuvat Nokialla Maatialanharjun pohjavesialueella.

Edellä mainittujen selvitysten lisäksi kunnilla ja vesilaitoksilla on omia selvityksiä meneillään mm. Tampereella Aakkulanharjun pohjavesialueella.

Pohjavesialueiden uudet luokat

Pohjavesialueiden luokat muuttuvat I > 1 ja II > 2. 1-luokkaan tulevat vedenhankintaan varten tärkeät pohjavesialueet, joilta otetaan tai on tarkoitus ottaa talousvettä yli 10 m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan tulevat vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka sopivat antoisuuden (> 100 m3/d) ja muiden ominaisuuksien perusteella 1-luokkaan.

Pohjavesialueiden rajaamiseen ja luokitukseen liittyy vahvasti myös suoraan pohjavedestä riippuvaisten merkittävien pintavesi- ja maaekosysteemien tunnistaminen. Viime kesänä tarkastettiin maastossa yli 200 potentiaalista lähdekohdetta ja tänä kesänä maastotyöt jatkuvat lähdekohteiden tarkistamisella koko Pirkanmaan alueella. Mikäli pohjavesialueelta purkautuva pohjavesi ylläpitää suoraan pohjavedestä riippuvaista merkittävää ekosysteemiä, annetaan pohjavesialueen luokalle lisämerkintä "E". Jatkossa pohjavesialueluokkia on viisi; 1,2, 1E, 2E ja E.

Pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista järjestetään kuuleminen. Ensimmäiset kunnat Pirkanmaalla tullaan kuulemaan loppuvuodesta 2017 ja uudet rajaukset ja luokitukset tulevat voimaan aikaisintaan maaliskuussa 2018.

Pirkanmaan pohjavesialueet:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/?f=Pirkanmaan_ELYkeskus

ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet

Lisätietoja pohjavesialueiden rajaamisesta ja luokituksesta antaa

Suunnittelija Annukka Galkin
annukka.galkin(at)ely-keskus.fi
p. 029 503 6323

Lisätietoja rakenneselvityksiin liittyen antaa

Ylitarkastaja Merja Antikainen
merja.antikainen(at)ely-keskus.fi
p. 029 503 6318


Alueellista tietoa