Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Toteutuessaan lakiesitys helpottaa yksityisteiden kunnostamista (Pirkanmaa)

Keväällä eduskunnalle annettavassa lakiesityksessä esitetään yksityisteiden kunnostamiseen tarkoitetun valtionavun korottamista kolmena seuraavana perättäisenä vuonna. Jos lakiesitys hyväksytään, valtio ohjaa tiekunnille 30 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuosina 2017–2019. Kunnostustöihin olisi näin tarjolla rahaa jo tästä vuodesta alkaen myös yksityisteiden isojen siltojen kunnostamiseen, mikä ei niukkojen avustusmäärärahojen vuoksi ole ollut mahdollista enää pitkään aikaan.

Suomessa on 55 000 kilometriä pysyvän asutuksen käytössä olevia ja avustuskelpoisia yksityisteitä, joiden kunnosta huolehtivat yksityiset tiekunnat. Asumisen, puutavarakuljetusten sujumisen ja maaseudun elinvoimaisuuden kannalta yksityisten teiden kunnolla on suuri merkitys kuntateiden ja valtio-omisteisten teiden muodostaman tieverkon täydentäjinä.

Pirkanmaan ELY-keskus on tähän saakka vastaanottanut keskitetysti koko maan osalta tiekuntien kunnostuksen avustushakemukset. Paikalliset ELY-keskukset ovat päättäneet avustusten kohdentamisesta. Vielä nyt on auki, miten avustuskokonaisuudesta huolehditaan ELY-keskusten toiminnan päätyttyä ja Maakuntauudistuksen tultua voimaan vuoden 2019 alussa.

Yksityisteiden kunnostamista ja tiekuntien esille nostamia erityistarpeita käsitellään joka toinen vuosi maassamme järjestettävillä alueellisilla yksityistiepäivillä. Tampereella yksityistiepäivät järjestetään 16. helmikuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tampereen lisäksi alueellisia yksityistiepäiviä järjestetään tänä vuonna helmi-maaliskuussa neljällätoista muulla paikkakunnalla.  

http://www.tieyhdistys.fi/


Alueellista tietoa