Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Vt 6 Taavetti - Lappeenranta -tietyömaalla kiireinen syksy (Kaakkois-Suomi)

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkänmatkan liikennettä, ja on tärkeä väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille. Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on kokonaisuudessaan 28 km pitkä.

Hankkeella eletään juuri nyt kiireistä aikaa. – Kaikki sillat lukuun ottamatta Taavetin kohdan siltoja saadaan valettua ja kahta siltaa lukuun ottamatta myös käyttöön syksyn aikana. Rantsilanmäen eritasoliittymä otetaan käyttöön väliaikaisilla järjestelyillä viikolla 44, kertoo hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta. Tietyömaan henkilövahvuus on tällä hetkellä noin 150 henkilöä.

Marraskuun puolivälissä avataan liikenteelle seuraavat osuudet

  • Rantsilanmäki - Jurvalan läntinen eritasoliittymä, 1 + 1 -kaistaisena, alennettu nopeus, pituus n. 5 km
  • Jurvalan itäinen eritasolittymä - Kärenkylä (nykyinen nelikaistainen tie), 2+2 -kaistainen keskikaiteellinen, 80 km/h rajoitus, pituus 9 km.

- Liikenteelle otoilla tarkoitetaan, että osuuksilta poistuu tasoliittymät ja siksi avataan myös rinnakkaistiet koko matkalla, esim. bussiliikenne ja paikallinen liikenne siirtyy niille, Liikanen selvittää.

Kiivastahtisen syksyn jälkeen tietyömaa hiljene jouluna jäädäkseen sen jälkeen talvitauolle. Työt jatkuvat taas keväällä 2017 ja tavoitteena on saada ensi kesänä koko valtatien osuus valmiiksi ja liikenne kulkemaan lopullisessa muodossa.  

Hankkeen taustat

Valtatie 6:n osuudella Taavetti–Lappeenranta liikennöi päivittäin 8 700 – 9 100 autoa, mistä poikkeuksellisen suuri osuus, 20–25 %, eli noin 2 000 autoa, on raskasta liikennettä.

Tällä hetkellä liikenteen sujuvuus osuudella on huono pääasiassa ruuhkautuvien liittymien sekä rekkaliikenteen aiheuttaman jonoutumisen takia. Kaksikaistaisella tiellä ohitusmahdollisuudet ovat huonot ja nopeustasot vaihtelevat.

Tie kulkee nykyisellään Jurvalan taajaman läpi, mikä aiheuttaa alueella turvallisuusriskejä, vähentää asuinviihtyvyyttä ja tuo ympäristöhaittoja. Tien sijainti Salpausselän harjualueilla aiheuttaa suuria riskejä myös vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille

Rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2015. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoitteena on avata tie Jurvalan läntisestä eritasoliittymästä itään v. 2017 aikana. Koko hanke valmistuu vuonna 2018.

Hankkeen kustannusennuste on 76 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Vt 6 Taavetti - Lappeenranta -hankesivut (Liikennevirasto)  >>

Seuraa myös hankkeen Facebook-sivuja >>


Kuvat: Liikennevirasto


Alueellista tietoa