Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Valtatie 12 parantamista suunnitellaan Alasjärven ja Huutijärven välisellä osuudella (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suunnitelmia Tampereelta Kangasalle johtavan valtatie 12 parantamisesta laaditaan parhaillaan Alasjärven ja Huutijärven välillä. Suunniteltavana on noin 15 kilometrin tieosuus Alasjärven eritasoliittymän länsipuolelta valtatie 9:ltä Huutijärven eritasoliittymän itäpuolelle kantatie 58:lle.

Alasjärven ja Huutijärven välisellä valtatieosuudella on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa. Tiejakson liikenneturvallisuus on huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Etenkin aamu- ja iltapäivän huipputunteina liikenne ruuhkautuu ja ohittamismahdollisuudet ovat huonot.

ELY-keskus on alkuvuodesta käynnistänyt valtatieosuuden parantamiseen tähtäävän yleissuunnitelman laatimisen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Alueen asukkaiden, maanomistajien ja kaikkien hankkeesta kiinnostuneiden on mahdollista osallistua tieosuuden suunnitteluun. YVA-menettelyn ja yleissuunnittelun aikana järjestetään sidosryhmille suunnatut työpajatilaisuudet ja kolme avointa yleisötilaisuutta.

Linkki aiheesta internet-sivuillamme:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/pirkanmaa-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-vuoropuhelu

 


Alueellista tietoa