Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Uusi opas kaivoshankkeiden YVA-menettelyyn (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kaivosten ympäristöpäästöt ja vaikutukset muihin elinkeinoihin ovat viime vuosina herättäneet julkista keskustelua. Työ- ja elinkeinoministeriön 12.3.2015 julkaisema uusi kaivoshankkeiden YVA-opas selkeyttää monen tahon hankalaksi kokemaa ympäristövaikutusten arviointia, YVA-menettelyä.

Lakisääteinen YVA-menettely edistää ympäristönäkökohtien huomioimista hankkeen suunnitteluvaiheessa. Se myös lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen osallistumismahdollisuuksia.

Olennainen osa menettelyä on eri vaihtoehtojen tarkastelu. Arvioinnissa määritetään hankkeen yhteisvaikutukset sekä alueen nykyisten että suunnitteilla olevien muiden hankkeiden kanssa. Vaihtoehdot voivat poiketa toisistaan esimerkiksi teknisen toteutuksen, louhintamäärien, energiankäytön ja päästömäärien suhteen. Vaihtoehtona on myös se, ettei kaivoshanketta toteuteta lainkaan.

YVA-opas on luettavissa sähköisesti TEM:n verkkosivuilla osoitteessa:
Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa

Lisätiedot:

  • toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 60080

Alueellista tietoa