Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaan (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien yhteinen, joka toinen vuosi toteutettava sidosryhmätutkimus valmistui kolmannen kerran. ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys on kasvanut maassa eniten juuri Kaakkois-Suomessa, vaikka kunnianhimoiseen tavoitteeseen ei aivan ylletäkään (toteuma 3,7/ tavoite 3,8).

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki viisitoista ELY-keskusta ja se toteutettiin kahtena erillisenä kyselynä, joista toinen kohdistui sidosryhmille ja toinen ohjaaville ministeriöille ja virastoille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2388 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 40 %. Sidosryhmätutkimuksen raportti julkaistiin syyskuun puolivälin jälkeen ELY-keskusten sähköisessä Doria-julkaisusarjassa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta vastaajia oli yhteensä 105.

Keskimäärin sidosryhmät ovat tyytyväisempiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaan verrattuna vuosien 2011 ja 2013 tutkimuksiin.

Sidosryhmät pitävät Kaakkois-Suomen ELY-keskusta asiantuntevana, helposti lähestyttävänä ja yhteistyötaitoisena yhteistyökumppanina.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminnan sidosryhmät arvioivat kehittyneen lähes vastaavasti kuin ELY-keskuksissa keskimäärin.

Yli puolet vastaajista koki, että ELY-keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö sujuu yhtä hyvin verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin, mutta joka kuudes vastaaja oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu huonommin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkyvyys alueen toimijana sekä vaikuttavuus alueella on arvioitu vastaavasti kuin ELY-keskuksissa keskimäärin.

Lisätietoja:

Asiakkuuspäällikkö, johtaja Satu Mäkelä
satu.m.makela(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 147

 


Alueellista tietoa