Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Savonlinnan kuntakokeiluhankkeessa työllistettiin ja luotiin hyviä käytäntöjä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Savonlinnan kuntakokeiluhankkeessa pitkäaikaistyöttömille järjestettiin noin 700 erilaista työllistymisjaksoa. Asiakkaita ohjattiin työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, eläkkeelle ja koulutukseen. Hankkeessa myös kaupungin omat työllisyyspaikat avattiin uudelleen pitkäaikaistyöttömille ja panostettiin ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä terveydentilan arviointiin. Lisäksi hankkeessa rakennettiin pohja kaupungin työllisyyspalveluille ja luotiin toimiva malli työllistymispalveluille.

Hankkeen kohderyhmänä olivat vähintään 500 päivää työttömänä olleet henkilöt, joilla oli riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Kohderyhmään kuuluivat myös henkilöt, jotka tarvitsivat julkisten työvoimapalvelujen lisäksi muita työllistymistä edistäviä palveluja. Kunnalla oli keskeinen rooli hankkeen koordinoinnissa ja toteuttamisessa.

Kuntakokeilu toteutettiin koko maassa ajalla 1.9.2012-31.12.2015 ja sen tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Etelä-Savon kunnista kokeilussa olivat mukana Savonlinna ja Mikkeli.  

Tavoitteena toimivat mallit

Savonlinnan kuntakokeilun päätösseminaarissa 12.10.2015 esiteltiin laajasti ison kuntakokeilun tuloksia. Kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena oli rakentaa toimiva pohja kaupungin työllisyyspalveluille ja löytää ratkaisu pitkään työttömänä olleiden kunnallisten työllistymispalveluiden toiminnoille.  Savonlinnan hankkeessa etsittiin aktiivisia ratkaisuja vähentää kaupungin passiivisen työmarkkinatuen kustannuksia (yli 500 päivää työttömänä olleet, ns. Kela-maksut). Samalla hanke toteutti laajasti erilaisia aktiivitoimenpiteitä ja kokeiluja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi sekä hyvien toimintamallien löytämiseksi. Hanke teki tiivistä yhteistyötä TE- toimiston, Työvoimapalvelukeskuksen (TYP), Kelan, yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. Tuloksena syntyi hyviä käytäntöjä ja monia työllistymisen jatkopolkuja.

Hankkeessa syntyi paljon uusia hyviä käytäntöjä, joista esimerkkeinä vahva ote asiakkaan henkilökohtaiseen ohjaukseen, työvalmennuksen vahvistaminen työllistymisprosessissa, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kanssa yhdessä toteutettu työvalmennuksen erityisammattitutkintoon tähtäävä koulutus, hoiva-avustajakoulutus sekä TOPPIS- mallinnus yhdessä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa. Lisäksi etsittiin pitkäaikaistyöttömille uudelleen kaupungin omat työllisyyspaikat, joita löytyikin runsaasti eri hallintokunnista. Hankkeessa panostettiin asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn sekä terveydentilan arviointiin, kehitettiin työpaja Telakka, jossa pitkäaikaistyöttömät työskentelevät yhdessä vammaispalvelu-asiakkaiden kanssa sekä kehitettiin erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelumalleja. Mielenkiintoiseksi lopuksi ehdittiin vielä mallintamaan sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa. Hankeen päätyttyä kilpailutusmallia tullaan toteuttamaan Savonlinnan kaupungin tulevissa hankinnoissa. Tämä malli avaa uuden väylän työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Usko työllistymiseen heräsi

Savonlinnan kuntakokeiluhankkeessa oli mukana 647 työtöntä henkilöä, joista lähes puolet oli yli 50-vuotiaita. Tuloksena oli 682 erilaista työllistymisjaksoa (palkkatuella avoimille työmarkkinoille, yrityksiin, valtiolle, kaupungille ja järjestöihin) lisäksi henkilöitä ohjattiin työkokeiluihin (158), kuntouttavaan työtoimintaa (301), eläkkeelle (34) ja osa ohjautui koulutukseen (75). Tulos on hyvä, kun sitä arvioidaan henkilöiden oman työllistymisen näkökulmasta. Moni koki saavansa uuden otteen ja uskon edelleenkin työllistyä työmarkkinoille. Samalla kokeilu auttoi selkeyttämään muita elämänratkaisuja, kuten eläkkeelle hakeutumista.

Hankkeen kustannukset olivat 2 812 000 euroa, josta Savonlinnan kaupungin osuus oli 365 827 euroa. Toki TE- hallinnon näkökulmasta voidaan kriittisesti pohtia, olisiko samalla euromäärällä saatu yhtä hyvä tulos normaaleina julkisen työvoimapalveluilla. Ehkä, mutta merkittävin tulos on kuitenkin kuntien oma herääminen tuottamaan työllistymispalveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Jatkotyö on  haasteellista - mistä löytyy rahoitus?

Kokonaisuudessaan Savonlinnan hanke on ollut erittäin laaja ja monialainen. Hankkeen hyviä käytäntöjä jatketaan mahdollisimman monissa toiminnoissa hankkeen jälkeenkin, mutta haasteena on luonnollisesti raha. Kuntien ja TE- hallinnon on löydettävä riittävä rahoitus hankkeen aikana kehitettyjen toimintojen jatkamiseksi ilman ylimääräistä hankerahaa. Tilanteen tekee edelleen vaikeammaksi pitkäaikaistyöttömyyden jatkuva kasvu ja avointen työpaikkojen vähäisyys. Tämä haaste on todellinen huomioiden myös nykyisen TE-hallinnon kansallisen määrärahan riittävyyden ja kaupungin omat rahoitusmahdollisuudet. Kuntakokeilupaikkakunnat haluaisivat jatkaa kuntatyöllistämisen kehittämistä ja ottaa vastuuta laajemminkin työllistämisvastuuta, mutta siihen tarvitaan kohdennettuja resursseja.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089

 


Alueellista tietoa