Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Maaseudun tiedotushankkeet ensimmäisinä sähköiseen hakuun (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

   

Ensimmäinen uudessa sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa avattava haku alkaa maanantaina 23.2., kun haettavaksi tulevat kohdennetut tiedotushankkeet. Hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta.

Hakujaksolla 23.2.–22.3.2015 voi hakea hanketta, jossa koulutetaan viljelijöitä uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista tai tiedotetaan maaseudun kehittämisestä. Hankkeiden tulee voida käynnistyä nopeasti ja ne toteutetaan enintään vuoden mittaisina.

ELY-keskusten tulee hankkeiden valinnassa käyttää valintaperusteita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu, parempi taloudellisten resurssien käyttö ja toimenpiteiden kohdentaminen unionin tavoitteiden mukaisesti maaseudun kehittämiseen.

Tiedonvälityshankkeiden valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta:

  1. Missä määrin hanke edistää ohjelman ja suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)

3 pistettä

Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2 pistettä

Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

1 pistettä

Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä

Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

 

  1. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)

3 pistettä

Hankesuunnitelman laatu on erinomainen: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on tavoitteellista ja johdonmukaista sekä kustannustehokasta.  Hankesuunnitelman kaikki osa-alueet ovat tasapainossa.

2 pistettä

Hankesuunnitelma on hyvä: tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hanke on kustannustehokas ja toteutettavuus on esitetty perusteellisesti.

1 pistettä

Hankesuunnitelma on toteuttamiskelpoinen: tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta suunnitelma ei ole kovin tavoitteellinen tai uudistava.

0 pistettä

Hankesuunnitelma on heikko: tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä. Suunnitelma ei ole kustannustehokas eikä realistinen.

 

  1. Missä määrin hanke lisää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä? (20 %)

3 pistettä

Uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat erittäin vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti tutkimustiedon ja muun hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää merkittävästi tietoa. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hanke välittää tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa. Hanke tukee innovaatiotoimintaa.

2 pistettä

Tiedon lisäämisen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke lisää hyvin tietoa. Hanke välittää tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa.

1 pistettä

Tiedonvälittämisen tavoitteet ja keinot ovat selkeitä ja uskottavia, mutta hankkeessa ei hyödynnetä tutkimustietoa tai osaamisrajapintoja kovin laajasti. Hanke lisää tietoa jonkin verran.

0 pistettä

Tiedonvälittämisen tavoitteet ja menetelmät ovat heikot. Hanke ei ole konkreettinen tai sen aihe ole ajankohtainen tai muuten tuota lisäarvoa. Hanke ei lisää tietoa.

 

  1. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %)

3 pistettä

Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset jalostaa tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toimet ovat johdonmukaisia. Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. Hanke ylittää ja hyödyntää alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja.

2 pistettä

Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja tiedonvälittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Menetelmät ovat nykyaikaiset, kohderyhmälle sopivat ja tavoitteet realistisia.

1 pistettä

Hankkeen kohderyhmää ja sen tarpeita on selvitetty jonkin verran. Tavoitteet ovat realistiset. Menetelmissä luotetaan perinteisiin menetelmiin.

0 pistettä

Hankkeen kohderyhmä ei ole selkeä. Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty.

 

Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee vähintään kahdesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se pääsee valintakäsittelyyn.

 

Kehittämishankkeiden varsinainen haku alkaa huhtikuussa 2015.

Lisätietoa rahoitettavista hankkeista (Kaakkkois-Suomen ELY-keskus)

- Asiantuntija Jukka Penttilä
[email protected]
p. 0295 029 077

- Asiantuntija Leena Hyrylä
[email protected]
p. 0295 029 047

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Noora Hakola
0295 31 2409
[email protected]


Alueellista tietoa