Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Maahantulosta kotoutumiseen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Suomeen on tullut tänä vuonna yli 21 000 turvapaikanhakijaa. Maahantulo on viime viikkoina hidastunut, mutta silti Suomeen uskotaan tulevan noin 30 000 turvapaikanhakijaa. Turvapaikanhakijoille on perustettu vastaanottokeskuksia eri puolille maata. Etelä-Savon ensimmäinen vastaanottokeskus avattiin Mikkelissä ja seuraava avataan Pieksämäellä. ELY-keskus on pyytänyt Etelä-Savon kuntia kartoittamaan vastaanottokeskusten käyttöön soveltuvia tiloja. ELY-keskuksen saamien vastausten ja palautteen perusteella kunnat suhtautuvat pakolaistilanteeseen vastuullisesti. Hädänalaisten ihmisten auttaminen nähdään välttämättömäksi.

ELY-keskus on myös pyytänyt kuntia lisäämään kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kuntapaikkojen määrää. Kuntapaikoilla on merkitystä silloin, kun turvapaikanhakija on saanut oleskelulupapäätöksen. Myönteisen oleskelulupapäätöksen saanut henkilö voi muuttaa omatoimisesti haluamaansa kuntaan. Oleskeluvan saaneista henkilöistä tulee sen kunnan jäseniä, johon he asettuvat asumaan ja heillä on kuntalaiset perusoikeudet. Etelä-Savon kuntien kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että muuttaminen ja kotoutuminen tapahtuisivat mahdollisimman hallitusti ja ohjatusti. Etelä-Savon väestössä tapahtunut vähentyminen on jättänyt periaatteessa tilaa uusille asukkaille. Maahanmuuttoon sisältyy suuri mahdollisuus tehostaa nykyisen yhdyskunta- ja palvelurakenteen käyttöä.

Turvapaikan hakeminen on pitkä prosessi. Etelä-Savon vastaanottokeskuksiin sijoittuneet hakijat alkavat saada oleskelulupapäätöksiä kevään aikana. Etelä-Savossa on nyt 115 kuntapaikkaa. Niiden määrä ei riitä tulevaan kysyntään. Etelä-Savossa tarvittaneen paikkoja vastaanottokeskuksissa lähes tuhannelle turvapaikanhakijalle. Jos heistä puolet saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, pitäisi kuntapaikkoja olla yli nelinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Meidän pitää siis tulevan talven aikana rakentaa edellytykset satojen ihmisten kotoutumiselle.

Etelä-Savon ELY-keskus on päättänyt perustaa Etelä-Savoon alueellisen yhteistyöryhmän koordinoimaan, kokoamaan ja välittämään operatiivista tilannekuvaa tämänhetkiseen maahantuloon liittyen. ELY-keskus on suunnannut resursseja maahantuloon liittyviin tehtäviin. Oleskeluluvan saaneille henkilöille pyritään turvaamaan riittävät työ- ja elinkeinopalvelut. Toivon, että Etelä-Savon kunnat ja muut tahot varautuvat omalta osaltaan auttamaan uusien asukkaidemme kotoutumisessa.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen


Alueellista tietoa