Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kotomessuilla kohdattiin (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kouvolan ensimmäiset Kotomessut pidettiin 14.10.2015 Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella.  Messuilla esiteltiin maahanmuuttajaopiskelijoille millaisia erilaisia palveluja heille on tarjolla sekä viranomaisten että järjestöjen tuottamina kotoutumisen tukena.

Uuteen maahan ja kaupunkiin muuttaminen, uudella kielellä pärjääminen ja uusien ystävyyksien solmiminen ovat iso haaste, joten apua varmasti tarvitsee. Mutta mistä sitä löytyy? Tässä yksi tapa löytää uusia kontakteja.

Taustaa

Ajatus messuista lähti liikkeelle maahanmuuttajanuorten asiakasraatitoiminnan kautta. Nuorilta tulleen palautteen perusteelta ideoitiin, miten nuorille voidaan välittää tietoa eri vaihtoehdoista, joita heille on tarjolla kotoutumiskoulutuksen aikana ja sen jälkeen. Tarkoituksena oli tiedottaa, miten toimia ja millaisia eri mahdollisuuksia on arjen osallisuuden lisäämisessä kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Harrastuksen kautta voi löytyä myös työmahdollisuuksia.

Kotomessuilla esiteltiin maahanmuuttajaopiskelijoille eri viranomaisten tehtäviä ja rooleja sekä erilaisia mahdollisuuksia harrastaa ja tietenkin yhdistyksiä, joissa tarjotaan erilaisia tukitoimia.

Tunnelmia

Kotomessuilla oli tiivis tunnelma. Esillä oli palveluja viranomaisista amerikkalaiseen jalkapalloon. Paikalla vieraili noin 90 maahanmuuttajaopiskelijaa. Oppimistehtävän kautta he tutustuivat tarkemmin johonkin messujen teemoista.

Kotomessuilla oli ELY-keskuksen lisäksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttoyksikkö ja paljon muita viranomaisia ja järjestöjä. Liikuntapuolelta oli esillä mm. amerikkalainen jalkapalloa ja Suomen urheiluakatemian tasapainoilurata. Maahanmuuttajan kotoutuminenhan on myös eräänlaista tasapainoilua ;)

Tutkimusta

Mukana oli myös tutkimuksellinen näkökulma. Kuntoutussäätiön Koulutus ja vaikuttava arviointi -yksikön tiimipäällikkö, YTM Sari Pitkänen haastatteli valtakunnalliseen tutkimukseen liittyen maahanmuuttajanuorten asiakasraateihin aiemmin osallistuneita opiskelijoita ja arvioi heidän kanssaan kotouttamistoiminnan kehittämistarpeita.

Kokemukset kotomessuista olivat hyvät sekä opiskelijoilla että esillä olleilla toimijoilla.


Alueellista tietoa