Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuutta kohentaa monipuolinen työkalupakki (Pirkanmaan ELY-keskus)

Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Ruoveden ja Virtain kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma valmistui yhteistyössä ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Edellytyksenä Ylä-Pirkanmaan turvallisuustavoitteiden saavuttamiselle on elinikäinen ja entisestään lisääntyvä kuntien painopistealueisiin kohdistuva liikenneturvallisuustyö.


Kuva: Linea Konsultit Oy

Lähivuosien painopistealueiden ja onnettomuuksien ehkäisemistavoitteiden lisäksi Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyötä ohjaa pitkän aikavälin visio: Liikenneympäristö koetaan turvalliseksi ja liikennejärjestelmä kaikille liikkujaryhmille kaikilta kulkutavoiltaan niin turvalliseksi, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä vakavasti. Liikennekuolemien määrä alueella halutaan puolittaa ja pienentää loukkaantuneiden määrää vähintään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on edistää nykyistä kestävämpää liikkumista, jolla terveys- ja ympäristövaikutusten ohella saadaan liikenneturvallisuuskehitykseen aikaan myönteinen vaikutus.

Liikenneturvallisuusongelmien ratkaiseminen on poikkihallinnollinen tehtävä

Suunnitelmassa on esitetty lähivuosille kahdeksan painopistealuetta, joihin sisältyy muun muassa yhteistyön tiivistämistä, kuntapäättäjien aktivointia, monipuolista ja kaikkia ikäryhmiä koskevaa liikennekasvatusta sekä panostamista niin ajokuntoon kuin ajoterveyteenkin.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä on esitetty yli 200 kappaletta ja ne kaikki on hyväksytetty kuntien luottamuselimissä. Erityisesti nopeusrajoitusten asettaminen ja muut pienet toimenpiteet pyritään toteuttamaan lähivuosina. Yksistään liikenneympäristön ratkaisuilla ei suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin kuitenkaan päästä, vaan keskeistä on ulottaa liikenne-turvallisuustyö vauvasta vaariin -periaatteella osaksi kaikkien hallintokuntien arkea. Suunnitelmassa onkin esitetty monia käytännön ohjeita ja vinkkejä kuntien ja eri hallintokuntien arkiseen työhön.

Liikenneturvallisuuden positiivisen kehittymisen ehtona on yhteiskunnan kaikkien toimijoiden yhteistyö ja laajan keinovalikoiman käyttöönotto. Jokaiselle kunnalle on luotu oma toimenpidelistaus ja ensivaiheen toimenpide-ehdotukset, joita tullaan vuosittain seuraamaan yhteistyöpalavereissa.

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman raportti verkossa ELY-keskusten julkaisupankissa:
http://www.doria.fi/handle/10024/94403.


Alueellista tietoa