Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Tuoteväylä-palvelu auttaa jalostamaan keksinnöistä liiketoimintaa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Tuoteväylä-palvelu neuvoo keksintöjen edistämiseen liittyvissä asioissa ja auttaa arvioimaan keksintöjä ja innovatiivisia ideoita sekä kehittämään niistä liiketoimintaa. Palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä alkaville ja mikroyrityksille, joiden keksinnöissä on nähtävissä potentiaalia kasvavaan ja myös kansainvälistyvään liiketoimintaan.

– Tuoteväylä-palvelun tavoitteena on auttaa keksijää kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan keksintönsä ympärille liiketoimintaa joko oman yritystoiminnan kautta tai lisensoimalla. Se vaatii asiakkaalta sitoutumista ja resursseja, kertoo Tuoteväylä-palvelusta vastaava kehitysjohtaja Jaana Rantanen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Tuoteväylä-palvelu on kaksivaiheinen: siihen kuuluvat alueellinen ensiarviointi sekä Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallisesti koordinoima kehittämisvaihe. Palvelun sisältö vaihtelee sen mukaan, onko asiakas yksityishenkilö vai yritys.

Innovaatioasiantuntijat neuvovat keksijöitä ja arvioivat keksintöjä

Tuoteväylä-palvelu löytyy kaikista ELY-keskuksista kautta Suomen. Kuten tähänkin asti, ELY-keskusten innovaatioasiantuntijat ovat keksintöasiakkaiden ensimmäisiä yhteyshenkilöitä ja vastaavat Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaiheesta.

Innovaatioasiantuntijat neuvovat ja opastavat asiakkaita yleisissä keksintöjen kehittämiseen ja rahoittamiseen liittyvissä asioissa, arvioivat keksintöjen kaupallistumismahdollisuuksia ja antavat suosituksia jatkotoimenpiteistä. Keksintöjen arvioinnissa innovaatioasiantuntijoilla on tukenaan alueella toimivista keksintöjen kehittämisen ja kaupallistamisen ammattilaisista koostuvat Tuoteväylä-tiimit.

Ensiarviointivaiheessa ELY-keskus voi myöntää asiakkaille asiantuntijapalveluita keksinnön uutuuden, markkinoiden, liiketoimintamahdollisuuksien tai tekniikkaan tai valmistukseen liittyvien asioiden selvittämiseksi.

– Yksityishenkilöt voivat saada valmennusta esimerkiksi keksinnön suojaamiseen tai muissa keksinnön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yritysasiakkaat voivat puolestaan hyödyntää pk-yrityksille tarkoitettuja kehittämispalveluita, jotka saadaan käyttöön tulevan kevään aikana, kertoo Jaana Rantanen.

Asiantuntija-apua keksinnön kaupallistamiseen liiketoiminnaksi

Potentiaalisimmat keksinnöt ohjataan Tuoteväylä-palvelun kehittämisvaiheeseen. Uudenmaan ELY-keskuksessa toimivat liiketoiminnan kehittämispäälliköt neuvovat ja tukevat oman asiantuntemuksensa turvin asiakkaita keksintöjen kehittämisessä ja kaupallistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä. He voivat auttaa tunnistamaan keksintöjen vahvuudet, etsimään täydentävää osaamista ja resursseja sekä selvittämään vaihtoehtoisia etenemismalleja mm. hyödyntämällä monipuolisia kontaktejaan ja laajoja verkostojaan.

Lisäapua ja asiantuntemusta keksinnön tuotteistamiseen, myynnin käynnistämiseen sekä rahoituksen järjestämiseen voidaan hakea myös Keksintösäätiön kokeneista sarjayrittäjistä muodostuvasta liiketoimintaosaajien verkostosta.

Yritysasiakkaat voivat Tuoteväylän kehittämisvaiheessa hakea rahoitusta Uudenmaan ELY-keskuksesta keksintöjensä kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen edistämiseksi.

Tuoteväylä-palvelu on luottamuksellista. Tuoteväylä-palvelu siirtyi 1.1.2014 alkaen Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-keskukselle, joka vastaa valtakunnallisesti Tuoteväylä-palvelusta ja sen kehittämisestä.

Jos olet tehnyt keksinnön, ota yhteyttä:

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen innovaatioasiantuntija
Toivo Venäläinen, keksintöäasiamies (Etelä-Savon ELY-keskus)
puh. 0295 024 102
toivo.venalainen(at)ely-keskus.fi

 

 

Kaakkois-Suomen kunnalliset elinkeinojen kehittämisyhtiöt (asiantuntija-apua keksintöasioissa):

Kouvolan kaupunki, Kouvola Innovation Oy KINNO
Jukka Antila, yritysasiamies
puh. 0206 156 365
jukka.antila(at)kinno.fi

Kotkan-Haminan seutu, Cursor Oy
Marja Holopainen, projektipäällikkö
puh. 040 190 2514
marja.holopainen(at)cursor.fi

Imatran seutu, Kehy Oy
Jari Varis, innovaatioasiantuntija
puh. 044 736 7664
jari.varis(at)kehy.fi

Lappeenranta, Wirma Lappeenranta Oy
Pasi Toropainen, yritysasiantuntija
puh. 0400 476 471
pasi.toropainen(at)wirma.fi


Alueellista tietoa