Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Ministerit sopivat yhteisistä tavoitteista ELY-keskusten uudistamisessa

Osana hallituksen päättämiä viime kevään kehysriihen sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015–2018. ELY-keskuksia ohjaavat ministerit ovat sopineet yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä säästöjen toteuttamisessa. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kohdennetaan säästöt kaikille ELY-keskusten hallinnonaloille. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan säästöt ovat 20 prosenttia, liikenne- ja viestintäministeriön 20 prosenttia, maa- ja metsätalousministeriön 16 prosenttia, ympäristöministeriön 15 prosenttia ja 1.1.2015 aloittavan ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteisen kehittämis- ja hallintokeskuksen säästöt ovat 31 prosenttia. Lisäksi muista ELY-keskusten yhteisistä tehtävistä ja muista kuin henkilöstömenoista pyritään saamaan mahdollisimman paljon lisäsäästöjä.

Toimintatapamuutoksia tehdään esimerkiksi yritysten kasvua tukevaan Team Finland- ja innovaatiotoimintaan, yritystuki- ja kehittämispalveluihin, ELY-keskusten kalataloustehtäviin sekä tienpidon ja liikenteen lupatehtäviin. Säädösmuutoksilla tavoitellaan joustavampia toimintatapoja ja sujuvampia lupaprosesseja joitakin valvonta-, lausunto- ja ohjaustehtäviä vähentämällä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa