Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Itämeren hiekkarannat ja dyynit tarvitsevat apuasi

Pohjoisen Itämeren avoimet hiekkarannat ja dyynit ovat vaarassa hävitä rehevöitymisen ja umpeenkasvun vuoksi. Myös rakentaminen, kuluminen ja ilmastonmuutos uhkaavat näitä karuja luontotyyppejä. Roskaaminen ja rannoille kerääntyvät haisevat levämassat puolestaan heikentävät rantojen virkistyskäyttöä.

Monet hiekkaiset rannat kaipaavat kiireellistä hoitoa. Suomen ympäristökeskus on julkaissut Itämeren hiekkarantojen ja dyynien hoito –oppaan, jossa neuvotaan, millaisin keinoin hiekkarantojen eliölajeja ja niiden elämisen edellytyksiä voi parantaa. Hoitotoimilla pyritään turvaamaan näiden rantaympäristöjen säilyminen ja kesäinen virkistysarvo.

Lue lisää:


Alueellista tietoa