Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Elintarvikealan yritykset panostavat kilpailukykyyn ja kansainvälistymiseen

Elintarviketeollisuutta on pidetty suhdannevakaana ja suhteellisen hitaasti muuttuvana toimialana. Poliittisen epävakauden ja kasvavan sääntelyn myötä liiketoimintaympäristön ennustettavuus on kuitenkin heikentynyt. Tämä on vaikuttanut kielteisesti myös kotimarkkinoihin. Elintarviketeollisuuden kasvumahdollisuudet ovat huonontuneet Ukrainan kriisin vuoksi, ja Venäjä-pakotteet ovat tyrehdyttäneet merkittävän osan elintarviketeollisuuden viennistä.

Nämä tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun tuottamasta elintarviketeollisuuden toimialaraportista, joka julkaistiin 19.11.2014 Helsingissä.

Elintarvikeyritysten kilpailutilanne on kireä. Suhteellisen hidas markkinoiden kasvu, suuri elintarvikeyritysten määrä ja investointien myötä lisääntynyt tuotantokapasiteetti kiristävät kilpailua. Kilpailutilannetta ovat koventaneet myös lisääntynyt elintarvikkeiden tuonti ja kaupan omien tuotemerkkien laajentunut tarjonta ja suosio.

Syksyllä 2014 käynnistyi Team Finland -toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja suomalaisten elintarvikealan yritysten yhteinen Food from Finland -vientiohjelma, joka tukee elintarvikeviennin kehittämistä. Vaikeuksista huolimatta elintarvikeala nähdään Suomessa kasvualana, joka menestyy kansainvälisessä kilpailussa ja voimakkaassa toimintaympäristön muutoksessa.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa