Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

260 miljoonaa euroa kestävään kasvuun ja työhön vuonna 2014

Hallitus vahvisti 12.6.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman varojen jaon vuodelle 2014. Rahoituksella tuetaan hankkeita, joilla edistetään pk-yritysten kilpailukykyä, uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä, työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa sekä vähähiilisyyttä. Käynnissä olevista alueellisista hankehauista saa lisätietoa ELY-keskuksista ja maakunnan liitoista.

Alueellisten varojen jako rakennerahastovaroja myöntäville ELY-keskuksille, maakuntien liitoille ja Tekesille on maakuntien rahoitussuunnitelmaesitysten mukainen. Alueellisia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion varoja jaetaan yhteensä 146,9 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion varoja 77,5 miljoonaa euroa. 

Valtakunnallisten teemojen varat ESR-toimintaan, yhteensä noin 25,8 miljoonaa euroa, jaetaan rakennerahastovaroja myöntäville ELY-keskuksille ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hallitus päätti 12.6.2014 myös Suomen rakennerahasto-ohjelman teknisestä tuesta. Teknisen tuen kokonaismäärä on noin 78 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2014–2020. Tekninen tuki on rakennerahasto-ohjelman valmisteluun, hallintoon, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, viestintään, valvontaan ja tarkastukseen tarkoitettua EU-osarahoitteista tukea. Teknistä tukea käyttävät työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ELY-keskukset ja maakunnan liitot.

Työ- ja elinkeinoministeriö on uudistanut hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti rakennerahastojen toimintamallia muun muassa keskittämällä rakennerahastotoiminnan välittävän toimielimen eli rahoittajan ja maksajan tehtävät neljään ELY-keskukseen aiemman viidentoista sijaan. Rakennerahasto-ELY-keskuksia ovat Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Koordinoivia maakuntaliittoja ovat Lapin liitto, Pohjois-Karjalan liitto, Uudenmaan liitto ja Pirkanmaan liitto.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa