Navigointivalikko
Työelämän kehittäminen - ingressi

Työelämän kehittäminen

Työelämän laatu

ELY-keskukset edistävät työelämän laatua ja tuottavuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskukset myös jakavat työelämätietoa yrityksille ja työorganisaatioille.

Työelämän laatua ja osaamista kehittämällä voidaan tukea yritysten ja muiden työyhteisöjen kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muutoksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvata osaava ja jaksava työvoima sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt ja hyvä työn organisointi vaikuttavat yritysten liiketoimintamenestykseen.

Työelämän laadun parantaminen muodostuu kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, jonka osatekijöitä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen systemaattinen ylläpito ja kehittäminen, liiketoiminta- ja työprosessien kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen on osa innovaatiopolitiikkaa. Siihen kohdistuva rahoitus kuuluu Business Finlandin tehtäväkenttään yritysten kansainvälisen kasvun tukemisessa ja vauhdittamisessa.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville osakeyhtiömuotoisille suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille.

Tempo-rahoitus (businessfinland.fi)

TYÖ2030-ohjelma

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

TYÖ2030 (ttl.fi)


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Oranssi TYÖ2030 LogoTyöhyvinvointia ja tuottavuutta monimuotoisille työyhteisöille - pk-yritysten työyhteisöjen yhteenkuuluvuuden, työkulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen

Kehitämme työyhteisöpalvelua monimuotoisille pienille ja keskikokoisille yrityksille (pk-yritykset) Pohjanmaan ELY-keskusalueella työelämävalmentajan valmennuspaketin avulla.

Haluamme edistää monimuotoisten työyhteisöjen mahdollisuuksia onnistua. Hyvin toimiva monimuotoinen työyhteisö on yksi jo nykyinen ja erityisesti tulevaisuuden menestystekijä. Monimuotoisuuteen liittyy paljon muutakin kuin kulttuuriperimä, haluamme antaa mahdollisuudet hyvään työelämään kaikille. Työterveyslaitoksen rahoittaman hankkeemme toimintakausi on 15.9.2021–31.12.2022.

Valmennuspaketin avulla pääsee helpommin käyntiin

Maksuttoman valmennuspaketin kautta voimme parantaa yritysten henkilökunnan yhteenkuuluvuutta ja työhyvinvointia. Järjestämme erilaista tapahtumia, esimerkiksi valmennuksia, luentoja, koulutuksia, ryhmäkeskusteluja ja työpajoja, sekä johdolle että työyhteisölle. Teemoina voi olla esimerkiksi yhteenkuuluvuus, strategiatyö, pelisäännöt, viestintä. Tarkoituksena on antaa työyhteisön kaikille jäsenille mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää yrityksen toimintaa. Tämä mahdollistaa paremman tuottavuuden, työntekijöiden sitoutumisen ja houkuttelemisen yritykseen. Henkilöstö on paremmin motivoitunutta ja on sisäistänyt työnantajan tavan toimia. Työnantajalta tarvitaan vain kiinnostus ja halu pitää huolta henkilöstöstä, valmista suunnitelmaa ei tarvita. Työnantaja, otathan yhteyttä, niin katsotaan, miten valmennuspalvelu voisi sopia teidän työyhteisön tilanteeseen.

Lue lisää valmennuksesta.

 

 

Päivitetty: 24.11.2022