Navigointivalikko

Työelämän kehittäminen - ingressi

Työelämän kehittäminen

Työelämän laatu

ELY-keskukset edistävät työelämän laatua ja tuottavuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskukset myös jakavat työelämätietoa yrityksille ja työorganisaatioille.

Työelämän laatua ja osaamista kehittämällä voidaan tukea yritysten ja muiden työyhteisöjen kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muutoksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvata osaava ja jaksava työvoima sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt ja hyvä työn organisointi vaikuttavat yritysten liiketoimintamenestykseen.

Työelämän laadun parantaminen muodostuu kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, jonka osatekijöitä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen systemaattinen ylläpito ja kehittäminen, liiketoiminta- ja työprosessien kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen on osa innovaatiopolitiikkaa. Siihen kohdistuva rahoitus kuuluu Business Finlandin tehtäväkenttään yritysten kansainvälisen kasvun tukemisessa ja vauhdittamisessa.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville osakeyhtiömuotoisille suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille.

Tempo-rahoitus (businessfinland.fi)

Parempi työelämä -hanke

Päätavoitteena on rytmittää kansallista työelämän kehittämistoimintaa sekä nostaa esille ja pitää yllä sekä valtakunnallista että alueellista keskustelua aina työpaikoille saakka.

Nimensä mukaisesti koordinoivan hankkeen keskeinen tehtävä on valtakunnallisen kehittämisohjelman koordinointi, mutta sitä tehdään aktiivisessa yhteistyössä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa työelämän, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. 

Parempi työelämä -hanke

TYÖ2030-ohjelma

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

TYÖ2030 (ttl.fi)


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Päivitetty: 17.11.2023