Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2021—2024 on valmistunut (Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi)

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2021—2024 esittelee tienpidon nykytilan ja näkymän tuleville vuosille. Suunnitelma on laadittu vain digitaalisessa muodossa ja se on luettavissa kokonaisuudessaan internetosoitteessa tienpidonsuunnitelma.fi suomeksi ja ruotsiksi.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, joihin kuuluu vuonna 2020 46 kuntaa. Vuoden 2021 alusta Päijät-Hämeeseen liittyy uutena kuntana Iitti.

Suunnitelmassa kuvataan toimialueemme tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot ja painopisteet ja siinä on esitetty kiireellisimmät hanketarpeet tulevien vuosien oletettavaan perustienpidon rahoitustasoon pohjautuen. Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, jotka eduskunta päättää valtion talousarvion laadinnan yhteydessä erikseen nimettyinä hankkeina toteutettaviksi. Suunnitelman yhteydessä esitetään myös kuluvana vuonna 2020 käynnissä olevat tai käynnistyvät aiemmin päätetyt hankkeet.

Nelivuotinen tienpidon ja liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain ja siitä pyydetään lausunnot Uudenmaan ELYn sidosryhmiltä. Suunnitelman laadinta ja esittely toimii vuorovaikutteisena prosessina. Sen yhteydessä kuullaan sidosryhmien näkökulmat ja ne sovitetaan yhteen tienpidolle ja liikenteelle asetettujen tavoitteiden kanssa.

Suunnitelmaan on koottu kattavasti tietoa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen ajankohtaisista asioista, joten sitä voi käyttää myös muuten toimintaamme tutustumiseen.

Lisätietoja:

johtaja Tuovi Päiviö p. 0295 021 054 (16. - 22.7.2020),

yksikön päällikkö Timo Karhumäki p. 0295 021 289 (10.8.2020 ->)

ja tienpidon johtava asiantuntija Eini Hirvenoja p. 0295 021 279 (16. - 17.7.2020)