Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Tukea poikkeustilanteeseen ESR-hankkeilla (Lappi) 

ELY-keskus järjesti huhtikuussa ESR-hankehaun koronaepidemian haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Hankehaku suunnattiin erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintakyvyn tukemiseen sekä haasteellisissa tilanteissa olevien henkilöiden osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittämiseen koronan luomassa poikkeustilanteessa. Erityisesti toivottiin etätyöhön ja –verkostoitumiseen sekä digitaalisiin palveluihin liittyviä hankkeita.   Hankehaussa saatiin konkreettisia tukitoimenpiteitä sisältäviä hankkeita, joita voitiin rahoittaa nopeasti eri puolille Lappia. Myös muutama ylimaakunnallinen hanke rahoitettiin Pohjois-Suomeen.

Tukea yrittäjien työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin

Lappiin rahoitettiin yhteensä kymmenen mikro- ja pk-yritysten tukemiseen suunnattua hanketta. Näillä hankkeilla tuetaan mm. yrittäjien työssäjaksamista ja hyvinvointia poikkeustilanteessa, kehitetään vertaistukea ja verkostoja sekä muutoksen johtamista. Hankkeissa panostetaan myös yritysten liiketoimintaosaamisen ja digitaalisten taitojen ja menetelmien kehittämiseen, jotta voidaan turvata toimintaa epidemian aikana ja sen jälkeen.  Tärkeää on myös huomioida digitaalisten menetelmien mahdollisuudet liiketoiminnassa.

Esimerkiksi Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19 -hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä koronakriisin yli tarjoamalla neuvontaa, tukea ja valmennusta. Hankkeessa kehitetään digitaitoja ja tuetaan liiketoiminnan kehittämistä. Tärkeää on tukea myös työhyvinvointia ja siihen liittyvää osaamista.

Palvelujen turvaaminen ja osallisuuden edistämien heikoimmassa asemassa oleville henkilöille

Hankehausta rahoitettiin Lappiin kymmenen asiakkaiden osallisuuden edistämistä sekä palvelujen saatavuutta kehittävää hanketta. Hankkeissa kehitetään mm. uusia toimintamuotoja etäyhteyksillä toteutettujen vertaistukiryhmien toimintaan sekä kuntouttavaan toimintaan. Myös etäterapian kehittäminen on yhden hankkeen keskiössä. Lisäksi hankkeissa tuetaan asiakkaiden ja ammattilaisten valmiuksia käyttää etäpalveluja.

Esimerkiksi Aktiivinen osallisuus arjessa -hankkeessa on tavoitteena tukea kriisitilanteessa olevien lapsiperheiden vanhempia korona -epidemian aikana niin,  että he saavat apua haastaviin perhe-elämän vaiheisiin etänä toimivista vertaistukiryhmistä. Toiminnan tuloksena syntyy teknologiavälitteinen osallistava vertaistukiverkosto, jota tuetaan ammattilaisten mukanaololla ja henkilökohtaisella ohjauksella. Näin perheet saavat keinoja ja voimia toimia arjessa perheen hyvinvointia vahvistaen. Kohderyhmänä ovat hyvin haasteellisissa tilanteissa olevat vanhemmat. Hankkeen toteuttaa Lapin ensi- ja turvakoti.  

Lisätietoja hankkeista ja niihin osallistumisesta saa ensisijaisesti kunkin hankkeen toteuttajalta. Alla olevan linkin kautta löytyvät tässä hankehaussa rahoitetut hankkeet.  

Lappiin ESR-pikahaussa (1.4.-22.4.2020) poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin rahoitetut hankkeet (pdf)

Lisätietoja:

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola +358 295 038 224
Rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo +358 295 037 150
Rahoitusasiantuntija Marja Kivekäs (erityistavoite 10.1 hankkeet) +358 295 037 065
Rahoitusasiantuntija Liisa Irri (erityistavoite 7.1 hankkeet) +358 295 037 052