Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Sateet eivät pahentaneet tulvatilannetta - Tornionjoella tulvahuippu loppuviikosta, muualla vedenpinnat pääosin laskusuunnassa (Lappi)

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat

Viikonlopun sateet eivät nostaneet vedenpintoja Lapin vesistöissä ja vedenpinnat ovat laskemassa kohti kesävedenkorkeuksia. Tornionjoella tulvahuippu on loppuviikosta ja Tenojoella virtaamat ovat korkeimmillaan parhaillaan. Tornionjoen tulvahuipusta on tulossa hieman tavanomaista kevättulvaa suurempi ja Tenojoen Alakönkäällä virtaamat ovat lähellä ennätyslukemia. Lumien sulanta ja sateet ovat nostaneet myös Inarijärven vedenkorkeuden nopeasti ja se on jo lähellä kesävedenkorkeutta.

Tornionjoella virtaamat ovat vähitellen nousseet ja tulvahuippu on ennusteen mukaan viikon loppupuolella (11 - 12.6). Vesi nousee Pellossa ja Torniossa vielä noin 20 cm. Torniossa myös Liakanjoen vedenpinnan arvioidaan nousevan vielä hieman. Tornionjoen tulva jää hieman pienemmäksi kuin vuoden 2018 tulva, mutta on hieman suurempi kuin tavanomainen kevättulva. Laajempia vahinkoja ei arvioida syntyvän. Muonionjoella Karesuvannossa tulvahuippu on jo tänään tai huomenna ja vesi on tulvinut osittain Suomen ja Ruotsin väliselle maantielle.

Tenojoella Alakönkäällä virtaamat ovat olleet suuret viikonvaihteen ajan ja tulva on huipussaan parhaillaan. Virtaamat ovat lähellä mittaushistorian ennätystä. Myös Utsjoen virtaamat ovat tavanomaista suuremmat. Virtaamat ovat kuitenkin jo kääntymässä laskuun eikä laajempia vahinkoja ole odotettavissa.

Kemijoella, Ounasjoella ja Ivalojoella vedenkorkeudet ovat lähteneet voimakkaaseen laskuun. Viikonlopun sateet hidastivat vedenpinnan alenemista Ivalossa ja Kittilässä, mutta vesien arvioidaan laskevan melko nopeasti kesävedenkorkeuksiin.

Inarijärvellä vedenkorkeus on noussut lumien sulamisen ja viime päivien vesisateiden seurauksena voimakkaasti, ja se on jo saavuttanut kesäaikaisen tasonsa. Vedenkorkeus on 8.6.2020 tasossa N60 +119,24 m, ja tämän hetken ennusteen mukaan se jatkaa nousuaan vielä juhannukseen saakka. Ylimmillään vedenkorkeuden ennustetaan käyvän noin 10 cm:n päässä säännöstelyn ylärajasta. Suuren kevättulvan vuoksi Paatsjoen voimalaitoksilla on suoritettu selvästi keskimääräistä enemmän ohijuoksutuksia. Paatsjoen ylimmän voimalaitoksen, Kaitakosken, juoksutus on tällä hetkellä jo tasolla 360 m3/s, ja sitä tullaan edelleen asteittain nostamaan.

Tilanne tiestöllä

Tulvan takia on edelleen suljettuna maantie 19618 Kainuunkyläntie Ylitorniolla ja maantie 19563 Semekurtan poroaitatie Inarissa. Semekurtan tien varressa ei ole vakituista asutusta. Maantiellä 959 Karesuvanto - Ruotsin raja (tulli) tulvavesi on noussut tielle. Tietä on jouduttu kaventamaan. Liikenne mahtuu kuitenkin kulkemaan.

Lisätietoja tiestön osalta: kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh, 0295 037 247.

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä

Seuraava Lapin aluetta koskeva Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tulvatiedote annetaan ensi viikolla ja lisäksi tilanteesta tiedotetaan muun muassa Twitterissä. Mikäli olosuhteet muuttuvat ennustetusta, siitä tiedotetaan välittömästi. Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne-sivulla. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Tulvatiedote ruotsiksi ja englanniksi:

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 282, [email protected]

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus (Tulvakeskus),
puh. 0295 251 731 [email protected]

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen

Jaa tulvahavaintosi Sää-sovelluksella

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen yhteiset tiedotteet ja Lapin pelastuslaitoksen tiedotteet

Tulvatilanteen seuranta

Twitter

Inarijärvi Seitalaassan säähavaintoasemalla 8.6.2020 (kuva: Ilmatieteen laitos).