Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Savon sinilevätilanne ajankohtaan nähden hyvä – koko heinäkuun tilanne keskimääräinen (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon viikoittaisilla leväseurantapaikoilla levätilanne on viime viikosta parantunut: sinilevää havaittiin 21 seurantapaikasta kolmella ja kaikki esiintymät olivat runsaudeltaan vähäisiä. Levää havaittiin Kiuruveden Toiviaisjärvellä, Siilinjärven Kevättömällä ja Onkivedellä Lapinlahden kirkonkylän uimarannalla. Tämänhetkinen levätilanne on keskimääräisesti parempi kuin aiempina seurantavuosina (1998-2019) vastaavana ajankohtana. 

Heinäkuun levätilanne ei poikennut tavanomaisesta

Seurannan viikoittaisilla havaintopaikoilla heinäkuun levätilanne on kokonaisuudessaan ollut hyvin keskimääräinen verrattuna aiempiin 22 seurantavuoteen, vaikka esimerkiksi viime vuoden heinäkuuhun verrattuna leväesiintymiä on ollut enemmän. Runsaita sinileväesiintymiä heinäkuun seurantaviikoilla oli selvästi eniten vuosina 2010 ja 2011. Juuri näinä vuosina järvien heinäkuiset pintalämpötilat olivat leväseurantavuosien korkeimmat. Sinileväkukinnoilla ei ole suoraa yhteyttä veden lämpötilaan, mutta helteisellä tyynillä säillä sinilevät voivat kerääntyä pintaan paikallisesti runsaiksi esiintymiksi. Pidempinä hellekausina leville käyttökelpoisten ravinteiden niukkuus voi alkaa rajoittaa levien määrää. Yleensä sinilevien runsastumiselle otollisia ovat sateisten ja tuulisten säiden jälkeiset hellejaksot, kun pintaveteen on saatu ravinnetäydennystä. 

Pintaveden lämpötilan kuukausikeskiarvo Pohjois-Savon seurantapaikoilla Kallavedellä ja Pielaveden Säviällä on aiempien leväseurantavuosien (1998-2019) keskimääräis heinäkuun tasoa, hieman alle 19 °C. Seurantapaikoilla havaittiin keskimääräistä runsaammin levää heinäkuun puolivälin jälkeisellä viikolla, jolloin pintavedet lämpenivät yli 20-asteisiksi. 

Letilannetta kannattaa tarkkailla ja selvästi leväpitoisen veden käyttöä välttää

Pohjois-Savon leväseuranta-aineiston perusteella sinileväesiintymät hieman lisääntyvät elokuun loppua kohti ja sen jälkeen vähenevät. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin suuri. Levätilanne vaihtelee paljon myös järven eri osissa ja tilanne voi nopeasti muuttua. Tämän vuoksi omat havainnot ovat aina ratkaisevia veden käyttökelpoisuutta arvioitaessa.  

Sinilevät eli sinibakteerit voivat esiintyä myrkyllisinä kantoina. Sinilevien tuottamille myrkyllisille yhdisteille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä, eikä myöskään löylyvetenä. Vettä ei suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä eikä syötäviksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan.  

Omien havaintojen ilmoittaminen 

Järviwikiin voi lisätä omia levähavaintoja haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta, näkösyvyydestä ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, joka helpottaa havainnon tekemistä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista. 

Pintavesien lämpötila lähellä keskimääräistä 

Kallaveden seurantapaikalla pintavesi oli torstaiaamuna 30. heinäkuuta 19,1-asteista ja Pielaveden Säviällä 18,0-asteista, viime päivinä on ollut noususuuntaa. Lisätietoa lämpötiloista ja muista vesiasioita vesi.fi -palvelussa. 

Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Limnologi Taina Hammar, puh. 0295 026 782