Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa Perämeren merialueita (Pohjois-Pohjanmaa)

Kesän 2020 aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta on kartoitettu merialueita Iissä, Oulussa, Liminganlahdella, Siikajoella, Raahessa ja Kalajoella. Kartoitukset olivat osa VELMU  ja SeaCOMBO  -hankkeita.

Meri-inventoinnit kohdistuivat alueille
- joista on vähän tietoa
- joille Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE)n lajimallit ennustavat uhanalaisia kasveja
- jotka ovat potentiaalisia ennallistamiskohteita

Kesän kartoituksissa kerättiin laji- ja pohjanlaatutietoja yli tuhannelta kartoituspisteeltä. Näin tieto Perämeren meriluonnosta kasvaa vuosittain ja pystymme paremmin ohjaamaan meren hyödyntämistä ja kohdistamaan suojelua kaikista arvokkaimmille alueille.

Perämeri on ainutlaatuinen osa Itämerta. Perämeren erityispiirteitä ovat mm. matalat rannat, alhainen suolapitoisuus, jäätyminen talvisin ja vedenkorkeuden suuri vaihtelu tuulen suunnasta riippuen. Joka kesä opimme uutta Perämerestä ja yksi tämän kesän hienoimpia löytöjä oli ensimmäinen silonäkinparta-havainto Oulusta.  Kartoittamalla SYKE:n mallintamia potentiaalisia uhanalaisten lajien esiintymisalueita olemme löytäneet myös useita uusia upossarpio- ja vesipaunikkoesiintymiä. Erityisesti matalat ja suojaiset lahdet ovat varsinaisia kasviparatiiseja ja niistä löytyy usein useita kymmeniä eri vesikasvilajeja.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Suvi Saarnio, p. 0295 038 027, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi