Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee vahvasti maakunnan koronakriisistä toipumista (Pohjois-Karjala)

ELY-keskukset ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti olleet merkittävässä roolissa yrityksien tukemisessa koronakriisin aikana. ELY-keskuksista yritykset ovat hakeneet valtakunnallisesti 1 031 548 936 euroa tukea kriisistä selviämiseen. ELY-keskusten korona-avustusten haku päättyi 8.6.2020. Yhteensä 933 pohjoiskarjalaista yritystä haki ELY-keskukselta korona-avustusta 24 661 314 euron arvosta. Myöntöpäätöksiä on maakuntaan tähän mennessä tehty 505 yritykselle yhteensä 6 785 610 euron arvosta. Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaista tukea on haettu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta 125 745 euroa 8.6.2020 mennessä. ESR-kehittämishankkeiden erityishaun tuloksena rahoitusta myönnettiin maakunnan rahoituskehyksestä 22 hankkeelle yhteensä 1 663 076 euroa. Ulkopuolista asiantuntijapalvelua liiketoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen kehittämispalvelujen kautta haki 95 yritystä yhteensä 424 000 euron arvosta.

Alueellisena monialaisena toimijana ELY-keskuksella on mahdollisuudet vaikuttaa laajasti maakunnan toipumiseen koronan aiheuttamista vaikutuksista. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa ja osaamista, liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä, luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maahanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä alueilla.

Koronakriisin alkaessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus perusti maakunnan eri yrityskehitystoimijoista koostuvan koronavalmiusryhmän. Ryhmässä ovat mukana ELY-keskuksen lisäksi Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Business Finland, Finnvera, alueen kaikki elinkeino- ja kehittämisyhtiöt, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Suomen metsäkeskus. Ryhmä on kokoontunut viikoittain kriisin ajan ja päivittänyt tietoja sekä suunnitellut yhteisiä toimenpiteitä yritysten tukemiseksi etenkin kriisin akuuttivaiheen yli pääsemiseksi. Tämän ryhmän toiminta jatkuu edelleen, kun maakunnassa edetään akuuttivaiheesta kohti normaalimpaa toimintaa.

Kriisistä toipumisen nopeuttamiseksi ministeriöt, keskusvirastot ja ELY-keskukset käynnistävät todennäköisesti useille toimialoille kohdistuvia erityistoimenpiteitä ja elvytyshankkeita sekä ottavat käyttöön tuki- ja jälleenrakennusinstrumentteja. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella ja TE-toimistolla on hyvä valmius tehtävien nopeaan toimeenpanoon maakunnan alueella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteitä jälleenrakennustyössä tulevat yritysten osalta olemaan kilpailukyvyn vahvistaminen ja yritysten sopeutuminen koronan jälkeiseen toimintaympäristöön. Työllisyyden osalta tavoitteena on lomautettujen nopea paluu takaisin töihin, työttömyyden pitkittymisen estäminen ja osaamisen parantaminen lomautuksen ja työttömyyden aikana. Maaseudun osalta painotetaan maataloustuotannon ja maaseutuyrittäjyyden vahvistamista ja toipumista sekä kausityövoiman saatavuutta. Elvytystyössä merkittävän osan muodostavat liikenneinfrahankkeet, jotka koordinoidaan ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden kautta. Jälleenrakennustyössä huomioidaan ilmasto- ja ympäristötavoitteet.

ELY-keskuksella on keskeinen rooli alueen kehittämisessä normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja niistä toivuttaessa. Jälleenrakennustyö kriisin jälkeen tulee vaikuttamaan olennaisesti tavoitteisiin ja toimenpiteisiin tulevien kuukausien ja lähivuosienkin aikana. Koronakriisin vaikutusten mittavuus yhteiskunnassa edellyttää, että kriisistä toipumista alueella hoidetaan laajassa yhteistyössä ja tiiviissä yhteydessä keskushallintoon. ELY-keskus hoitaa tätä yhteyttä monilla keskeisillä hallinnonaloilla.

 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. +358 295 026 060, ari.niiranen(at)ely-keskus.fi

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tapio Kinnunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. +358 295 026 063, tapio.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Strategiapäällikkö Reijo Vesakoivu, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh.+358 295 026 116, reijo.vesakoivu(at)ely-keskus.fi