Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Työllisyystilanne; työttömien määrä laskenut selvästi kevään luvuista, osittain kesän työttömien määrä johtuu myös kausivaihtelusta

Työttömien työnhakijoiden määrän vuositason kasvu johtuu edelleen kuten muissakin maakunnissa covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvistä toimista ja sen aiheuttamasta talouden tilanteen merkittävästä muuttumisesta, jotka jatkuvat vielä jonkin aikaa. Pirkanmaalla eräänä tekijänä kansainvälisen viennin supistuminen ja näin vaikuttaen maakunnan työllisyystilanteeseen. Lomautusten määrä oli 8 785 henkilöä. Työttömien määrä puolestaan kasvoi 13 041 henkilöllä sisältäen lomautukset. Huomioitavaa on, että mukana oli opiskelijoiden kesäajan lisäys työttömien määrään, joka vaikuttaa lukujen suuruuteen. Koko maan osalta luvut olivat seuraavat; työttömien työnhakijoiden määrä 387 465 henkilöä, joista lomautettujen osuus 81 977 henkilöä.  Työttömyysaste heinäkuussa 2020 Pirkanmaa 15,7 ja koko maan osalta 14,7 prosenttia. Muistettava on kuitenkin, että tilanne muuttuu koko ajan ja viimeisellä neljänneksellä vuonna 2020 olisi odotettavissa työttömyyden todennäköinen pitkäaikainen aleneminen.

 

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx