Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Maantien 17795 (Kosköntie) parantaminen välillä Mararna – mt 7252, Mustasaari (Pohjanmaa)

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ja Destia Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen maantien 17795 parantamisesta. Mustasaaren kunta toimii hankkeen osarahoittajana. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 0,9 M€.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tien kuntoa Kosköntiellä. Tien kantavuus on heikentynyt aiheuttaen runsaasti päällystevaurioita.

Hankkeeseen sisältyy myös jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen maantiellä nro 17795 noin 1,6 kilometrin osuudella maantien 7252 liittymästä Suopursuntien liittymään. Hanke sisältää myös Mustasaaren kunnan vesi- ja viemäriputkivarausten asentamista tierunkoon.

Työ on urakoitsijan mukaan tarkoitus aloittaa viikolla 34.

Tietyö tulee ajoittain aiheuttamaan jonkin verran häiriötä maantien 17795 liikenteelle, ja ajoneuvoliikenne joudutaan ajoittain ohjaamaan käyttämään yhtä kaistaa. Hetkellisesti myös kevyt liikenne joudutaan ohjaamaan vaihtoehtoiselle kulkuväylälle. Työmaan aikainen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Urakka on valmis marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Liite: Suunnitelmakartta (pdf)

Lisätietoja:

Tilaaja: ELY-keskus, Projektipäällikkö Teppo Leppäaho, puh. 050 350 9877, teppo.leppaaho@ely-keskus.fi

Osarahoittaja: Mustasaaren kunta, Projekti-insinööri Hans Hjerpe puh. 050 69612

Urakoitsija: Destia Oy, Työpäällikkö Hannu Huhtala, puh. 040 7445676, hannu.huhtala@destia.fi, työmaapäällikkö Atte Luopa, puh. 040 1829056, atte.luopa@destia.fi