Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskukselta Hämeen maakuntien kehittämiseen alkuvuoden aikana yli 49 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja ympäristön kehittämistä rahoitettiin tammi-kesäkuussa 2020 kaikkiaan 49,2 miljoonalla eurolla. Eniten kokonaisuudesta kohdistui työllisyyden edistämiseen ja maatilojen kehittämiseen. Kanta- ja Päijät-Hämeen yrityksiä tuettiin erilaisin rahoitustoimenpitein noin 18 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen tammi-kesäkuun 2020 rahoituskatsauksesta.

Luvut eivät sisällä ELY-keskuksen myöntämää koronarahoitusta, jonka haku on päättynyt 8.6. Koronarahoitusta oli elokuun puolessa välissä myönnetty hämäläisille yrityksille kaikkiaan yli 16 miljoonaa euroa.

- Hämeen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus säilyi hyvällä tasolla COVID-19-koronaviruspandemiasta huolimatta. Yritysten kehittämistä rahoitettiin 1,6 miljoonalla eurolla enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Hämeen ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jarmo Paukku kertoo.

Poikkeuksellinen kevät siirsi osan koulutussuunnitelmista eteenpäin

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Monissa yrityksissä työ on muuttunut ja tarvitaan uudella tavalla koulutettua henkilöstöä. Alkuvuoden aikana Hämeessä on koulutettu RekryKoulutuksella uusia työntekijöitä 29 yritykseen 59, yhteensä 0,23 miljoonalla eurolla. Henkilöstölle räätälöityä TäsmäKoulutusta järjestettiin kahdeksalle yritykselle yhteensä noin 92 000 eurolla. Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta TE-toimiston työnhakijoille hankittiin 1,3 miljoonalla.

RekryKoulutuksella on koulutettu sähköverkkoasentajia, teollisuusjärjestelmien automaatioasentajia, ohutlevyosaajia, elintarviketyöntekijöitä, varastotyöntekijöitä, ravintolatyöntekijöitä ja markkinoinnin ja myynnin osaajia. TäsmäKoulutuksissa on kehitetty henkilöstön osaamista yrityksissä muun muassa ravintola-alalla, teollisuudessa järjestelmien automaatiossa ja myynnin- ja markkinoinnin osaamisessa. Koulutuksilla lisättiin myös palvelualoilla henkilöstön ammatillista osaamista ja tuettiin henkilöstön jaksamista korotilanteen aiheuttamassa poikkeusoloissa ja lomautusten aikana.

- Osa yrityksistä siirsi jo suunniteltuja koulutuksia myöhemmäksi poikkeusolojen vuoksi. Yksinyrittäjille ja freelancereille hankittiin keväällä Bisnesvirittämö -kasvuohjelma tukemaan ja kehittämään liiketoimintaa, koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

Kaikkiaan työvoimakoulutuksia eli yhteishankintakoulutuksia, ammatillisia työvoimakoulutuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia hankittiin tammi-kesäkuussa noin 4,9 miljoonalla eurolla.

Uusia yrityksiä starttirahan avulla syntyi Hämeeseen alkuvuoden aikana 157 kappaletta. Starttirahoihin käytettiin kaikkiaan 1,56 miljoonaa euroa. Uusia yrityksiä perustettiin muun muassa kaupan ja terveydenhuollon aloille, rakentamiseen, fysioterapiaan sekä auton asennuksen alalle.

Palkkatukipäätöksiä työllistämisen ja työllistymisen tueksi tehtiin yksityiselle sektorille 9,89 miljoonalla eurolla. Kuntiin ja kuntayhtymiin työllistämiseen ja työllistymiseen maksettiin palkkatukea 3,57 miljoonaa euroa ja palkkauksiin valtion hallintoon työllistämiseen 0,99 miljoonaa. Työllisyyspoliittisiin avustuksiin kolmannelle sektorille kohdistettiin 1,79 miljoonaa euroa.

Koronatilanne vaikutti palveluiden käyttöön.

- Kaikkien työvoimapalveluiden asiakasohjaus notkahti koronan kohdennettua TE-toimiston työajan lomautettujen, irtisanottujen ja yrittäjien työttömyysturva-asioihin. Korona-aikana palvelut järjestettiin etänä ja myöhemmin rajoitusten vapauduttua hybridimallina. Työvoimapalveluissa digiloikka onnistui melko hyvin, Hämeen ELY-keskuksen työvoimapalveluasiantuntija Eero Häyrinen kertoo.

Kotoutumislain mukaisia korvauksia maksettiin reilut viisi miljoonaa

Alkuvuoden aikana Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnat saivat valtiolta noin kaksi miljoonaa euroa kotoutumislain mukaisia laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Korvaukset on tarkoitettu kunnassa käytettäviksi pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan. Laskennallisten korvausten lisäksi kunnille maksettiin kotoutumiseen liittyviä menoja 3,02 miljoonalla eurolla.

Koronakevät ei vaikuttanut yritystukien menekkiin niin paljon kuin pelättiin

ELY-keskus myönsi alkuvuoden aikana yrityksen kehittämisavustusta 36 hankkeelle yhteensä 2,21 miljoonaa euroa.

- Koronakevät ei vaikuttanut yritystukien menekkiin niin paljon kuin alun perin pelättiin. Viimevuotisesta myöntövauhdista ollaan vain hieman jäljessä ja kyselyitä avustuksen käyttömahdollisuuksista tulee jatkuvasti. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten tilanne kehittyy. Yritysten on luotettava tulevaisuudennäkymiinsä ennen kuin lähtevät toteuttamaan sen enempää investointeja kuin laajoja kehittämishankkeita, rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

Kanta-Hämeessä suurimman kehittämisavustuksen sai Jokioisten Leipä Oy Vienti2020 -projektiin, jonka avulla yritys kehittää laatu- ja ympäristöjärjestelmää sekä tehostaa pakastelavatuotantoa. Fincoat Oy sai rahoitusta liiketoimintamahdollisuuksien kartoitukseen kohdennetulla markkina-alueella ja Realplast Oy kasvuinvestointeihin. Päijät-Hämeessä suurimpien kehittämisavustusten saajat olivat Villähteen Leipä Oy, Ursus Fennica Oy ja Polttis Oy. Villähteen Leipä Oy sai rahoitusta tuotantolinjastojen kehittämiseen, Ursus Fennica Oy kuitulaserleikurin hankintaan ja Polttis Oy ympäristöystävällisen autopesulan kehittämiseen.

Yritysten toimintaympäristöavustusta myönnettiin yhdeksälle hankkeelle yhteensä 1,47 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeessä suurimman avustuksen sai Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen -hanke. Hanke auttaa yrityksiä kehittämään uusia materiaaliratkaisuja ja teknologiaa hyödyntäviä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Päijät-Hämeessä suurimman avustuksen sai Lahti Region Oy:n Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia - Koronan kourista kotimaiseen kasvuun -hanke, jonka avulla pyritään vastaamaan kevään poikkeusolojen aiheuttamaan muuttuneeseen kysyntään.

Yritykset käyttivät aktiivisesti myös ELY-keskuksen tarjoamia yritysten kehittämispalveluita, joiden avulla haettiin ulkopuolisen asiantuntijan sparrausta yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Tammi-kesäkuussa analyyseja ja konsultointeja myönnettiin yhteensä noin 0,73 miljoonalla.

ESR varoin tehostetaan työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta ja lisätään nuorten työ- ja toimintakykyä luonto- ja eläinyhteyksien avulla

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa kymmenelle hankkeelle.

Kanta-Hämeessä rahoitukseltaan suurin hanke oli Hämeenlinnan kaupungin Teemme yhdessä! Työllisyyden palveluiden ja hankintojen -kehittämishanke. Tavoitteena on tehostaa työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta. Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys ry sai hankerahoitusta Löydä luontosi -hankkeeseen. Tavoitteena on lisätä osallistuvien työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten työ- ja toimintakykyä luonto- ja eläinyhteyksien avulla. Päijät-Hämeessä rahoitukseltaan suurin hanke oli LAB ammattikorkeakoulu Oy:n osatoteuttajana Outward Bound Finland ry hanke Roolipeli.

Maaseudun rahoituksen kysyntä hanke- ja yritystukiin hyvällä tasolla

Maaseudun kehittämiseen käytettiin alkuvuoden aikana 3,35 miljoonaa euroa.

- Rahoituksen kysyntä ELY-keskuksen hanke- ja yritystukiin oli hyvällä tasolla. Rahoituksen painopiste on siirtynyt yritystukiin ja uusia kehittämishankkeita on voitu rahoittaa hyvin niukasti. Loppuvuodesta painotetaan edelleen yritystukien rahoittamista, Hämeen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Timo Kukkonen kertoo.

Kanta-Hämeessä suurin maaseudun yritystuki myönnettiin NB-Elementti Oy:lle betonielementtitehtaaseen. Päijät-Hämeessä suurin tuen saaja oli Lehmonkärki, joka sai rahoitusta Lehmonkärki Resort -kehityshankkeeseen. Suurin LEADER-yritystuki myönnettiin Evon Luonto Oy:lle Räyskälän leirikeskuksen muuntamiseen matkailukäyttöön.

Sukupolvenvaihdokset hiipuneet Hämeessä vuodesta 2019

Maatilojen investointiavustuksia myönnettiin alkuvuonna 3,16 miljoonaa euroa. Lisäksi investointeihin myönnettiin korkotukea 3,22 miljoonaa lainapääomalle. Suurimmat tukikohteet olivat lypsykarjanavetoiden rakentamiseen. Nuoren viljelijän aloittamisavustuksia myönnettiin 0,23 miljoonaa. Aloitustukiin myönnettiin lisäksi korkotukea 1,06 miljoonan euron lainapääomalle.

- Investointiaktiivisuus on heikentynyt Hämeessä huippuvuodesta 2019 jonkin verran, mutta investointitahti on edelleen Hämeessä pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Sen sijaan sukupolvenvaihdosten määrät ovat laskeneet merkittävästi edellisten vuosien vastaavilta ajanjaksoilta. Maataloudessa investointeja ja sukupolvenvaihdoksia suunnitellaan pitkällä jänteellä, jolloin koronatilanne tuskin on vaikuttanut merkittävästi maatilojen investointihalukkuuteen. Sen sijaan EU:n uuden ohjelmakauden taitteeseen on aina liittynyt maataloudessa epävarmuutta, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko Hämeen ELY-keskuksesta.

Helmi-ympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman (METSO) toteutukseen käytettiin tammi-kesäkuussa 1,38 miljoonaa euroa. Rahalla maksettiin maanomistajille korvauksia yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä kauppahintoja luonnonsuojelutarkoituksiin tehdyistä maakaupoista. Vuoden 2020 alussa käynnistyi Ympäristöministeriön rahoittama HELMI-elinympäristöohjelma soidensuojelun toteutukseen. Tätä rahaa myönnettiin alkuvuoden aikana Hämeeseen 101 200 euroa.

Ympäristöhankkeiden toteuttamiseen käytettiin lähes 1,14 miljoonaa euroa. Ympäristörahoituksella on avustettu muun muassa Kanta- ja Päijät-Hämeen vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista sekä tulvariskien hallintaa.

Rakennusperinnön hoitoavustuksia jaettiin rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä edistäviin korjauksiin 92 000 euroa.
 

Liitteet:

 

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus:

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Johtaja, Elinkeino, työvoima ja osaaminen, Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Rahoitus työllisyyden edistämiseen: Yksikön päällikkö Kari Sartamo, puh. 0295 025 098
Kotoutumislain mukaiset korvaukset kunnille: Maahanmuuttoasioiden suunnittelija Anne Verho 0295 025 145
Yritysrahoitus ja hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, puh. 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Maaseudun kehittäminen, yritysrahoitus: Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila puh. 0295 025 082
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Tiedotus: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159