Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vuoden 2019 sillankorjaustyöt Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa (Itä-Suomi)

Vuoden 2019 sillankorjaustyöt Itä-Suomessa käynnistyivät huhtikuun loppupuolella. Siltojen ylläpitoon käytetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella tänä vuonna noin 9 milj. euroa.

ELY-keskuksen sillankorjausohjelmaan sisältyy tänä vuonna 15 sillan kunnostus. Lisäksi tehdään pikaista korjausta edellyttäviä yksittäisiä vauriokorjauksia tarpeen mukaan. Ohjelmoiduista korjauskohteista 8 kpl on laajoja peruskorjauksia, 5 kpl putkisiltojen uusimisia sekä 2 kpl vuodelta 2018 jatkuvia kohteita. Korjauskohteet jakautuvat maakunnittain seuraavasti: Pohjois-Savo 7 kpl, Pohjois-Karjala 2 kpl ja Etelä-Savo 6 kpl. Painorajoitus saadaan poistettua korjausten myötä yhdeltä sillalta.

Siltojen korjaustyöt toteutetaan kuudessa urakassa. Töiden kilpailuttamisesta ja rakennuttamisesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Korjausurakoitsijoina toimivat Destia Oy, Savon Kuljetus Oy sekä Skanska Infra Oy.

Merkittävimpiä sillankorjauskohteita tulevana kesänä ovat

  • Siikalahden risteyssilta, Vt 5 Kuopion kohdalla
  • Viinijärven ylikulkusilta Vt 9, Viinijärvi
  • Kiepin silta Mt 368, Mäntyharju (viime vuodelta jatkuva)

Siltatöistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Työmaiden kohdilla liikenne on ohjattu yhdelle tai vilkasliikenteisissä kohteissa kahdelle kavennetulle kaistalle. Muutamissa kohteissa liikenne ohjataan työn ajaksi kiertoreitille. Työkohteissa on alennettu nopeusrajoitus ja tarvittaessa hetkellisiä liikenteen pysäytyksiä.

Liite: Kartta sillankorjauskohteista 2019 (pdf)

 

Lisätietoja
Keski-Suomen ELY-keskus
Projektipäällikkö Teemu Saastamoinen
0295 026 761

 


Alueellista tietoa