Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Varsinais-Suomeen yli 70 000 euroa avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon (Varsinais-Suomi)

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi harkinnan mukaan rakennusperinnön hoitoon. Vuonna 2019 Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt tästä määrärahoista Varsinais-Suomen alueelle yhteensä 71 500 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Määräaikaan mennessä saapui 77 hakemusta ja näistä 26 hakijaa saa myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin.

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyvät ja välttäen rakennusosien tarpeetonta uusimista. Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toimii korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että työ täyttää avustusehdot työtapojen ja käytettyjen materiaalien osalta.

Myönnetyt avustussummat ovat keskimäärin 3000 e /kohde ja näillä summilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Avustusten merkittävyys on noussut esille myös ympäristöministeriön julkaisussa keväällä 2019:

Selvityksen mukaan avustusten vaikutuksesta kohteita kunnostetaan laadukkaammin ja oikea-aikaisesti. Avustusten taloudellisia vaikutuksia ovat mm. korjatun rakennuksen käyttöiän pidentyminen sekä arvonnousu. Myönnetty avustus, pienikin sellainen, koetaan myös kiitoksena arvokkaasta työstä suomalaisen rakennusperinnön säilyttämiseksi, jota omistaja vapaaehtoisesti tekee.

Turun Nikkilän päärakennuksen julkisivulaudoituksen oikeaoppista korjausta. Kuva: TMK/Sanna Kupila.

Hoitoavustusta vuonna 2019 myönnettiin esimerkiksi Turkuun As Oy Atriumin julkisivun kipsikoristeiden konservointiin. Asuinrakennusten ikkunoiden korjaukseen avustusta käytetään mm. Turussa Nikkilässä sekä Sauvon Laanilan tilalla. Kattoa kunnostetaan avustuksen turvin mm. Järppilän kartanossa Taivassalossa.

ELY-keskuksen vuoden 2020 rakennusperinnön hoitoavustuksia voi jo hakea ja hakuaika päättyy 30.11.2019. Avustuksen hakulomake ja ohjeet:


Lisätiedot:

Mia Puotunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 912, [email protected]


Alueellista tietoa