Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uutelan kaivoksen laajennuksen YVA-selostusta on päivitetty (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksen 10.5.2019 kuuluttamaa Uutelan kaivoksen laajennuksen YVA-selostusta on päivitetty. ​Liitteenä 8 olevaan vesipäästöjen vaikutusmallinnukseen on lisätty kaivokselta otettujen vesinäytteiden näytteenottotulokset s. 46–51. Uusi päivitetty liite 8 on saatavilla verkkosivulta www.ymparisto.fi/uutelaYVA


Alueellista tietoa