Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaa

Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä ihmiselle tai ympäristölle. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan on laadittu uusi opas, jonka valmistelussa Hämeen ELY-keskus on ollut mukana.

Opas on tarkoitettu kaikille nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville ja varastoiville teollisuuslaitoksille ja muille toimijoille, esimerkiksi maatiloille, työmaille ja kasvihuoneille. Opas kertoo vuotojen ja sammutusjätevesien hallinnan periaatteista sekä menettelytavoista, joilla voidaan saavuttaa yleiset turvallisuusvaatimukset. Opas palvelee toiminnanharjoittajia ja viranomaisia.

Oppaassa kuvaillaan rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan estää mahdollisten vuotojen tai kemikaalien pilaamien sammutusjätevesien pääsy maaperään, vesiin tai viemäriin. Oppaassa esitetyt rakenneratkaisut perustuvat lainsäädäntöön, standardeihin, viranomaisohjeisiin ja yleisiin hyviin käytäntöihin.

Opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Hämeen ELY-keskuksen lisäksi valmistelutyössä ovat olleet mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Lahden ja Lohjan kaupunkien edustajat.

Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -opas on saatavissa Tukesin verkkosivuilta.

 

Lisätietoa:

Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 198

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa