Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uudenmaan-ELY-keskus jakoi avustuksia arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon 35 eri kohteelle yhteensä 209 100 euroa. Hakemuksia tuli yhteensä 73 kohteesta. Avustuksia myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä tukeviin toimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Hakijat voivat olla yksityisiä omistajia sekä yhteisöjä.

Nyt myönnetyistä avustuksista yhdeksän kohdetta sijaitsee Helsingissä, viisi Raaseporissa, neljä Porvoossa, kolme Lohjalla ja kolme Nurmijärvellä. Lisäksi seuraavissa kunnissa on 1-2 avustuksen saanutta kohdetta: Askola, Espoo, Karkkila, Kirkkonummi, Loviisa, Mäntsälä, Pornainen, Siuntio ja Tuusula.

Avustus voi olla korkeintaan puolet kustannuksista. Avustussummat vaihtelevat 500 – 35 000 euron välillä. Avustuksia voi vuosittain hakea marraskuun loppuun mennessä. Avustusmäärärahat ovat ympäristöministeriön osoittamia.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

 

 

Rakennusperintöavustuksilla paljon myönteisiä vaikutuksia

Ympäristöministeriö julkaisi alkuvuodesta selvityksen rakennusperintöavustusten vaikutuksista. Suurin osa kyselyyn vastanneista avustuksen saajista koki, että avustuksella oli suuri merkitys kunnostetun kohteen säilymiseen ja käyttöön. Avustussummien kohdekohtaisesta pienuudesta huolimatta avustuksen saajat kokivat myönnettyjen avustusten olleen useimmiten riittäviä tai jokseenkin riittäviä korjauksen toteuttamisen kannalta.

Kyselyyn vastanneet olivat tavallisimmin saaneet alle 5 000 euron avustuksen. Rakennusperintöavustuksilla tuetaan arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden säilymistä. Kunnostuksilla voi olla vaikutusta myös alueen vetovoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen esimerkiksi matkailun kannalta.

Avustusten taloudelliset vaikutukset ovat moninkertaisia suhteessa pieniin avustussummiin, jotka kattavat vain pienen osan hankkeiden kokonaiskustannuksista. Taloudellisia vaikutuksia syntyy muun muassa materiaalihankinnoista ja työvoiman palkkauksesta. Ne ovat erityisen tärkeitä paikallisesti ja yksittäisille korjaukseen osallistuville tahoille.

"Selvitys osoitti, että rakennusperintöavustuksilla on laajoja myönteisiä vaikutuksia. Toivottavasti avustusmäärärahoja saataisiin tulevalla hallituskaudella enemmän. Näin avustuksilla voitaisiin tukea kulttuuriympäristön vetovoimaisuutta entistä suunnitelmallisemmin ja laajemmin", toteaa hallitussihteeri Matleena Haapala ympäristöministeriöstä.

 

Lisätietoja:

Selvityksen raportti: Rakennusperintöavustusten taloudelliset vaikutukset


Alueellista tietoa